Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi is az a számviteli bizonylat, és mi a szerepe?

A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóknak a megbízható és valós összkép érdekében számviteli bizonylatokkal kell alátámasztaniuk a könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségükben foglalt adatokat, információkat.

Számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

A számviteli törvény alanyait pedig kizárásos módon lehet meghatározni:

minden gazdálkodó, kivéve az egyéni vállalkozó, a polgári jogi társaság, az építőközösség, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviselete

Email
Print