Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi az a társasági adó csoport?

A tao-csoport egy új lehetőség a cégcsoportos adótervezésre, mely több társasági adóalany tagból álló olyan társasági adóalany, aki az egyéni adóbevallások helyett egyetlen csoportbevallást köteles benyújtani.

A tagok a csoportban cserébe megoszthatják egymás nyereségét/veszteségét, illetve a különböző adókedvezmények előnyeit. Ily módon olyan adózási lehetőségeket is kihasználhatnak, amiket egyedül nem tudnának igénybe venni. Ennek megfelelően a tao-csoportra speciális szabályok vonatkoznak a veszteségelhatárolás felhasználására, az alultőkésítésre, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal kötött ügyletek korrekciós tételeire is.

Tao-csoportot csak olyan adóalanyok hozhatnak létre,

  • akik között közvetlenül vagy közvetve legalább 75% szavazati jogot megtestesítő részesedés van,
  • akik azonos mérlegfordulónappal és pénznemmel rendelkeznek, és
  • akik ugyanazt a számviteli szabályrendszert alkalmazzák (a számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy IFRS szerinti beszámolót készítenek).

Egy adóalany egyszerre csak egy tao-csoportnak lehet tagja. A csoportos adóalanyiságot 2019. január 1 – 15. között kell bejelenteni. Ez ún. jogvesztő határidő, így a késett bejelentés már nem érvényes, az csak egy év múlva ismételhető meg.

A csoport adókötelezettségeit egy csoportképviselő teljesíti, aki a csoport bevallását is elkészíti. A csoportbevallásban az adóalap az egyes csoporttagok nem negatív adóalapjainak összegével egyezik meg. Az adó mértéke a csoportnál is az adóalap 9%-a, amit a tagok a pozitív adóalapjaik arányában osztanak meg egymás között.

A csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos legfontosabb adminisztratív könnyítés, hogy a tagok közti ügyletekre nem szükséges külön-külön transzferár-dokumentációt készíteni, azt elegendő a csoport szintjén elkészíteni.

Email
Print