Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi a különbség a mérlegfordulónap és mérlegkészítés időpontja között?

 

Mérlegfordulónapnak azt a napot nevezzük, amellyel az üzleti év lezárul. Ez nem feltétlenül esik egybe a naptári év utolsó napjával. Speciális céghelyzetek (pl.: végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés, átalakulás, egyesülés, szétválás, stb.) esetében bármilyen más dátum is lehet. A vállalkozó a mérlegfordulónappal az érintett üzleti évről számviteli beszámolót köteles készíteni, közzétenni és letétbe helyezni, aminek határideje Magyarországon a mérlegfordulónapot követő 150. nap. December 31-i fordulónap esetén tehát május 31-e a határidő.

A mérlegkészítés időpontja a mérlegfordulónapot követő olyan időpont, amíg az üzleti évvel kapcsolatos értékelési feladatokat a cég számviteli politikája alapján el tudja és el köteles végezni. Ez a dátum jellemzően a számviteli beszámoló határideje szokott lenni, ugyanakkor a cég választása alapján korábbi időpont is lehet.

Email
Print