Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi a támogató eljárás lényege?

Az adóhatóság az adókötelezettségekkel kapcsolatos kockázatok kezelése érdekében rendszeresen végez ú.n. kockázatelemzést, amelynek keretében azonosítja a kockázatos adózókat, a kockázatok tárgyát, jellegét.

Az így feltárt kockázatokat megszüntetendő az adóhatóság az adózónál

  • támogató eljárást indít,
  • ellenőrzést kezdeményez, vagy
  • bűncselekmény esetén továbbítja az ügyet a nyomozó hatóságok felé.

A támogató eljárás tehát a kockázatelemzés egyik lehetséges következménye. Ennek során az adóhatóság

  • önellenőrzésre hívja fel az adózót, amennyiben álláspontja szerint egyes bevallások hibát tartalmaznak (pl.: nem került feltüntetésre a közösségen belüli beszerzések értéke), illetve
  • szakmai támogatást nyújt a feltárt hibák kijavításához.

Az adóhatóság a véleménye szerint fennálló eltérésekről és az ennek köszönhetően javítandó adatokról (adónem, érintett időszak, számított adóalap és adó, eltérések) az ügyfélkapun keresztül (magánszemély esetében postái úton) tájékoztatja az adózót. Az esetleges hibák javítására, önellenőrzésre a felhívástól számított 30 naptári nap áll rendelkezésre.

Fontos, hogy az önellenőrzésre való felhívásnak nem kötelező eleget tenni. Az csak egy javaslat az adóhatóság részéről; előfordulhat, hogy végeredményben nincs is javítandó hiba. Az önellenőrzés elmulasztásának, illetve az eljárás során rendezett hibáknak nincsen jogkövetkezménye – mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék, egyéb jogkövetkezmény emiatt semmiképpen sem kerül kiszabásra.

A támogató eljárás eredménytelensége esetén – vagyis ha a korábban észlelt eltérések nem kerülnek tisztázásra – ugyanakkor adóellenőrzés is kezdeményezhető az adózónál, ami egy másik eljárás megkezdését jelenti. A támogató eljárás ettől függetlenül mindenképpen az eljárás körülményeiről és eredményeiről beszámoló jegyzőkönyv átadásával zárul.

Email
Print