Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mik a számviteli bizonylat kötelező tartalmi elemei?

A számviteli bizonylat, mint a a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:

  • a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója
  • a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése
  • a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása (értelemszerűen ha van ilyen, tehát ha egy pozíció nem létezik pl. nincs utalványozó, akkor a rá vonatkozó előírás semmis)
  • a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka)
  • a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai
  • külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét
  • bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik
  • a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás
  • a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása
  • továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír

Számviteli bizonylat lehet egy szerződés is, ugyanakkor nem előírás, hogy egy számviteli bizonylat tartalmazza a fent felsorolt összes adatot.

Zárójelben megjegyezzük, hogy a számviteli bizonylatok közé sorolandó a számla, de a számla egy szűkebb kategória, aminek a kiállítása több esetben nem kötelező, ugyanakkor ez nem feltétlenül jelent adminisztratív könnyebbséget, sőt…

Email
Print