Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor kell innovációs járulékot fizetni?

Ki kötelezett innovációs járulék fizetésére?

Innovációs járulék megfizetésére kötelezett minden olyan gazdasági társaság, mely belföldi székhelyű és a számviteli törvény hatálya alá tartozik.

Kivételt képeznek ez alól:

 • a mikro- és kisvállalkozások
 • a Magyar Nemzeti Bank
 • az olyan társaság, amely a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására hoztak létre
 • a jogelőd nélküli létrehozott gazdasági társaság, és annak előtársasága a cégbejegyzés évében
 • a közhasznú nonprofit társaság
 • a felszámolás vagy kényszertörlés alatt lévő társaság, ha járulékfizetésre kötelezett

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, ÉS
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg

Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, ÉS
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

Az innovációs járulék alapja a helyi iparűzési adó alapja csökkentve a külföldi telephelyre jutó iparűzési adóalappal.

A járulék mértéke 0,3%.

A járulékot az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell bevallania és befizetnie a gazdasági társaságnak (alapesetben ez május 31.).

A társaságoknak előleget kell fizetni háromhavonta az időszakot követő hónap 20. napjáig. A negyedéves fizetési kötelezettség összege a járulékelőleg egynegyede. Amennyiben az adóévet megelőző adóév 12 hónapot ölelt fel, akkor a megelőző adóév fizetendő járuléka lesz az adóév járulékelőlege. Amennyiben a megelőző adóév nem ölelt fel 12 hónapot, akkor annak összegét a napok számával arányosítani kell 12 hónapra.

Például: A társaság megelőző adóéve, azaz a 2019-es év, 12 hónapot ölelt fel. A 2019-es évre vonatkozó innovációs járulék bevallás alapján kell fizetni 2020.07.01-től négy negyedéven keresztül a 2019-es összeg negyedét.

Tehát, ha a 2019. évi járulék összege 2.000 eFt, akkor az alábbi időpontokban kell előleget fizetni:

 • 2020.07.20.: 500 eFt
 • 2020.10.20.: 500 eFt
 • 2021.01.20.: 500 eFt
 • 2021.04.20.: 500 eFt

A 2020-as évről a járulék összegét 2021.05.31-ig kell bevallani. Amennyiben ez meghaladja az előleg összegét, azaz példánk szerint a 2.000 eFt-ot, akkor eddig az időpontig a különbözetet is meg kell fizetni. Ha több előleget fizettünk be, mint a tényleges kötelezettségünk, akkor a túlfizetés ettől az időponttól igényelhető vissza.

Amennyiben a társaság számításai szerint az előleg mértéke meg fogja haladni a tényleges kötelezettség mértékét, lehetőség van az előleg mérséklésére. A kérelmet az előleg esedékességének időpontjáig kell benyújtani.

Ha a társaság átalakul, akkor az átalakulástól számított 30 napon belül be kell vallani az előleget, és az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig járulékelőleget kell fizetni.

Ha a társaság megszűnik, vagy cégbejegyzési eljárás befejezése miatt járulékbevallást ad be, nem kell járulékelőleget bevallani.

Járulékelőleg-bevallást kell beküldeni a megelőző adóév adatai alapján az adóév ötödik hónap utolsó napjáig, ha a társaság kötelezett lesz járulékfizetésre.

A 2020.04.22. napján hatályba lépő kormányrendelet alapján kitolódott a 2019. évre vonatkozó éves bevallási és befizetési határidő 2020.09.30-ig, illetve a járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettséget is 2020.09.30-ig kell teljesíteni, azonban a 2020.07.20-án esedékes járulékelőleg fizetési kötelezettséget az eredeti határidőig meg kell(ett) fizetni.

Email
Print