Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen feltételei vannak a közhasznú minősítésnek?

Abban az esetben beszélhetünk közhasznú tevékenységről, ha annak teljesítése hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A minősítés megszerzéséhez több feltételnek is meg kell felelni. A minősítést Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek vagy olyan egyéb szervezetek szerezhetik meg, akiknek a törvény ezt lehetővé teszi. Emellett megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal kell rendelkeznie. Ezeknek a megfelelőségét 3-3 mutató segítségével lehet megállapítani, melyből mindkét esetben elegendő, ha egy teljesül.

Megfelelő erőforrás áll rendelkezésre, ha két lezárt üzleti év vonatkozásában:

  • az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot
  • a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív
  • személyi jellegű ráfordítási meghaladják az összes ráfordítás egynegyedét

Megfelelő támogatottság áll rendelkezésre, ha két lezárt üzleti év vonatkozásában:

  • az SZJA 1%-ból kiutalt összeg eléri a bevétel 2 %-át
  • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában
  • a közhasznú tevékenység ellátását legalább tíz önkéntes személy segíti

Minden letétbe helyezés alkalmával felülvizsgálják a feltételek teljesülést a beszámoló adatai alapján. Amennyiben ezek nem teljesülnek a szervezet közhasznú minősítését törlik a nyilvántartásból.

Email
Print