Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen módon szűnhet meg egy gazdasági társaság?

A gazdasági társaságok az alábbiak szerint szűnhetnek meg:

 • jogutódlással

  • a korábbi társaság helyére új társaság lép, aki örökli annak jogait és kötelezettségeit
  • fajtái:
   • átalakulás
   • egyesülés
   • szétválás
 • jogutód nélkül

  • a társaság jogai és kötelezettségei nem szállnak át más társaságra, a vállalkozás a tevékenységét véglegesen megszünteti, míg vagyona (a hitelezők és egyéb jogosultak kielégítése után) a tulajdonosait illeti meg
  • esetei:
   • ha határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt
   • ha a társaság megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett
   • a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését
   • az arra jogosult szerv megszünteti (pl. felszámolás, kényszertörlés esetén)
  • fajtái:
   • végelszámolás (önkéntes)
   • kényszertörlés (kényszerítő)
   • felszámolás (kényszerítő)

Email
Print