Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Az EBITDA a vállalkozások hitelképessége tekintetében az egyik legfontosabb mutató, mivel hitelintézetek elsődlegesen – persze nem kizárólagosan – ezt használják a hitelképesség kiszámítására. Több bank is végez úgy hitelezést, hogy a vállalkozás átvizsgálását követően úgy ad hitelt, hogy kiszámítja az utolsó üzleti év EBITDA-ját, majd ebből levonja az aktuális évre jutó törlesztések tőke és kamatrészét, és a fennmaradó résznek kell fedezetet nyújtania az újonnan felvenni kívánt hitel törlesztésére.

Figyelem! a bankok belső biztonsági előírások alapján az EBITDA kiszámítása után azt 0,6-0,8-as szorzószámmal is megszorozzák, tehát csökkentik annak összegét. Cikkünk célja az, hogy Ön meg tudja állapítani, mennyire hitelképes, netán túlfinanszírozott-e.

Az EBITDA rövidítés a következőt takarja: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Magyar jelentése: kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény.

 

Különbség az értékcsökkenés és az amortizáció között:

A tárgyi eszközök csökkentett értékének kiszámításához használt technikát nevezzük értékcsökkenésnek. Az amortizáció pedig az immateriális javak csökkentett értékének kiszámítása. Ami az értékcsökkenést illeti, az EBITDA a társasági adó törvény szerinti elszámolást alkalmazza.

Az EBITDA egy nem hivatalos eredménykategória, ugyanis sem a magyar számviteli törvény sem a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok, sem az amerikai számviteli előírások nem tartalmazzák a definícióját.

 

Az EBITDA a következők szerint írható fel képletben:

EBITDA = Adózás előtti eredmény + Kamatfizetés + Értékcsökkenés + Amortizáció

 

Példa 1:

pelda 1

EBITDA = Nettó jövedelem + adók + kamat + értékcsökkenés + amortizáció

EBITDA = 850 + 50 + (120-20) + 100 + 300 = 1 400 EFt

 

Példa 2:

pelda 2

EBITDA = Nettó jövedelem + adók + kamat + értékcsökkenés + amortizáció

EBITDA = 990 + 50 + (60-100) + 100 + 300 = 1 400 EFt

 

Hasznosnak tekinthető mivel lehetővé teszi a különböző cégek nyereségességének összehasonlítását. Kizárólag a cég tevékenységéből származó profitot mutatja, nem veszi figyelembe a különböző cégpolitika befolyásait (például amortizációs politika, finanszírozási politika). Az összehasonlítást az teszi lehetővé, hogy a mutató eltünteti a cégek közti különbséget adózás, kamatfizetés és beruházások tekintetében is. A mutató segít meghatározni a vállalkozás fizetőképességét is, ami fontos új hitelek felvételekor.

A mutató ugyanakkor nem foglalja magába a forgótőke által megmozgatott pénzeszközöket, valamint a befektetéseket sem, amelyek szintén lehetnek jelentősek. Tehát az EBITDA mutató alapján nem kapunk egy átfogó képet a cég pénzügyi állapotáról, ehhez több mutató vizsgálata is szükséges.

Email
Print