Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Filmtámogatás adókedvezménye

 

Rögtön a cikkünk elején fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a filmalkotások támogatásának ugyanúgy, mint a látványcsapatsport támogatásnak két módja van: rendelkezés a társasági adóról és a közvetlen támogatás.

Írásunk célja, hogy bemutassuk a támogatások nyújthatóságának feltételeit és az adófizetésre gyakorolt hatását, azaz a támogatásból származó adóelőnyöket.

A két fajta támogatási mód együttes alkalmazására egy pénzügyi éven belül nincs lehetőség.

 

Rendelkezés a társasági adóról

A társasági adóalany gazdasági társaságoknak lehetőségük van a társasági adóelőlegükből, társasági adójukból támogatást nyújtani – rendelkezni – adókedvezmény fejében.

Az előadó-művészeti tevékenységek támogatásának megszűnésével előtérbe kerülhet a filmtámogatás intézménye, mely eddig talán kevésbé terjedt el annak ellenére, hogy a támogatási típusok legegyszerűbbjéről beszélünk.

Hogyan működik a támogatási rendszer?

Az adózónak egy adóéven belül több alkalommal is van rendelkezési lehetősége, melyben támogatást nyújthat a Nemzeti Filmalapnak.

Így rendelkezhet:

  • az adóelőlege terhére
  • az adóelőleg-kiegészítési kötelezettsége (feltöltés) terhére
  • az éves társasági adója terhére

A látványcsapatsport, és a mára már megszűnt előadó-művészeti támogatásokkal ellentéteben a filmtámogatás esetén nem kell (nem is lehet) a támogatónak a támogatottal szerződést kötni, és nincs szükség támogatási igazolás kiállítására sem.

Adóelőleg, feltöltés és adó felajánlása esetén is azonos feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy az Adóhatóság végrehajtsa a kedvezményezett részére történő kiutalást:

  1. A felajánláshoz szükség van egy elektronikus rendelkező nyilatkozat beküldésére.
  2. A rendelkezés beküldése után az Adóhatóság megvizsgálja a nyilatkozatot.
  3. Amennyiben a gazdasági társaságnak a rendelkezés időpontjában nincs 100 ezer forintot meghaladó (nettó módon számított, tehát túlfizetés és a tartozás együttes összegét kell figyelni) adótartozása a NAV felé, és határidőben teljesítette az adóelőleg, illetve adófizetési kötelezettségeit, akkor az Adóhatóság 15 munkanapon belül kiutalja a kedvezményezett részére az adófelajánlás összegét.

Akkor sincs veszve minden, ha a kedvezményezett részére történő kiutalást az Adóhatóság megtagadta, mert a felajánló szervezet nem fizette meg határidőben az adót vagy adóelőleget. A kiutalás megtagadásáról a rendelkező fél határozatot kap. Amennyiben ennek átvételétől számított 15 napon belül külön kérelmet nyújt be az Adóhatóság felé, úgy a NAV teljesíti a kiutalást, ha a késedelmes adófizetés nem haladta meg a 15 napot.

Mekkora összegekről rendelkezhetnek a gazdasági társaságok?

Amennyiben a gazdasági társaság az adóelőlege terhére kíván rendelkezni, akkor az adóelőleg fizetési határidejét megelőző hónap utolsó napjáig kell benyújtania kérvényét az Adóhatóság részére. Ilyenkor az adóelőlegek maximum 50 százaléka ajánlható fel a kedvezményezett szervezet javára.

Lehetőség van a társasági adóelőleg kiegészítés terhére is felajánlást tenni. Itt már az éves fizetendő adóelőlegek 80%-áig történhet a felajánlás, tehát az eddigi 50%-os felajánlások is kiegészíthetők.

Például:

Ha egy adózó az év folyamán 2,04 M Ft adóelőleget fizetett be, és annak 50%-ról rendelkezett, úgy az éves adófeltöltés alapján újabb rendelkezést tehet. Ha a várható éves adója 1,8 M Ft, úgy év végén adóelőleg kiegészítést fizetnie nem kell, de a benyújtandó ’01-es bevallásban újabb adófelajánlásról rendelkezhet.

2,04 M x 80% = 1,632 M Ft, amiből levonva a már felajánlott 1,02 M Ft-ot a maradék 0,612 M Ft felajánlható.

Figyelem! Az adóelőleg kiegészítés csak azok számára adott, akik kiegészítésre kötelezettek a tárgyévet megelőző évi árbevétele alapján.

A rendelkezés határideje megegyezik a feltöltési kötelezettség határidejével, azaz december 20-ával.

camera

Az utolsó alkalom az adófelajánlásra az éves társasági adó bevallás határideje. Ilyenkor a társasági adó bevallásban kell szerepeltetni az adófelajánlási szándékot és mértéket, igazodva a 80%-os korláthoz.

A felajánlás feltételeinek teljesülése esetén az Adóhatóság 15 munkanapon belül utalja át a kedvezményezett részére a felajánlást.

Ahhoz, hogy az átutalás megtörténjen, az alábbi feltételeknek kell egyidejűleg megfelelni:

  • a felajánlónak az átutalás napján nincs 100 000 Ft-ot meghaladó (összevont) tartozása a NAV felé
  • az adózó a vonatkozó adóbevallásban megjelölt adóelőleg/adó összegét megfizette
  • az adózó adóévi adófelajánlása nem haladja meg a felajánlható 80%-os korlátot

Az átutalás tényéről az adóhatóság (15 napon belül) tájékoztatja a felajánlót és a kedvezményezettet.

Ha a kedvezményezettnek felajánlott támogatás összege magasabb, mint a felajánlható 80%-os korlát, akkor a többletfelajánlást a következő adóév(ek)re vonatkozó felajánlásnak kell tekinteni.

Adóelőny

Az adózót a teljesített adófelajánlás összegére vetítve adójóváírás illeti meg.

Az adójóváírást a társasági adó adónemen írja elő a NAV, adófizetési kötelezettséget csökkentő jogcímen, a társasági adóbevallás esedékességét követő második hónap első napján.

A jóváírás összege adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés felajánlása esetén a magasabb: a támogatás kedvezményezett számára kiutalt részének a 7,5 százaléka. Társasági adó felajánlás esetén a jóváírás ugyanennek az összegnek csak a 2,5 százaléka. Tehát ha valaki felajánlásban gondolkodik, annak érdemes ezt az adóelőlegek és az adókiegészítés terhére megtennie.

I. példa Maximális felajánlás az adóelőleg terhére Írisz Office adótervezés

Az első példában az látható, hogy ha a társaság megteszi a maximális felajánlásokat az előlegek terhére, majd a feltöltéskor kiegészíti azt, illetve az év végi adóbevalláskor is rendelkezik, akkor átlagosan 5,73% adójóváírásra tehet szert. Ezzel szemben, amennyiben csak az elszámoláskori társasági adóból ajánl fel egy vállalkozás, akkor az általa érvényesíthető kedvezmény csupán 2%-os.

II. példa Csak a társasági adó terhére történő felajánlás Írisz Office adótervezés

A jóváírt összeg a vállalkozásnak a jóváírás időpontjában egyéb bevételt keletkeztet, mely egyben adóalap csökkentő tétel is, tehát a kapott jóváírás adómentes támogatás a vállalkozás részére.

Miért érdemes a filmtámogatást választani?

Adózási oldalról előnyként az egyszerű felajánlási módot lehet említeni, hiszen nem igényel előzetes szerződéskötést, és természetesen a felajánlásért kapott adókedvezményt.

Ahogy már azt korábban is említettük, a filmtámogatás adminisztrációja a legegyszerűbb, csak a megfelelő bevallásokban kell feltüntetni a rendelkezési szándékot.

A társasági adó felajánlást a Magyar Nemzeti Filmalapnak utalja tovább az Adóhatóság. A Filmalap dönt arról, hogy kinek és mennyi jut a hozzá befolyt összegekből. A források szétosztásának módját és feltételeit a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény tartalmazza.

A filmalkotások közvetlen támogatásának lehetőségéről egy következő cikkünkben fogunk beszámolni.

 

Email
Print