Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

KATA megtartás vagy áttérési – (Átalányadó, KIVA , TAO) – szabályok

Az új KATA törvénybeli kötelezettségének a NAV eleget tett a tekintetben, hogy 2022.08.15-ig kell tájékoztatnia az adózókat arról, hogy milyen feladatuk van a KATA törvény változása okán.

Lássuk a teendőket!

Egyéni vállalkozók feladatai

Korábbi cikkünkben tárgyaltuk, hogy ki az, aki tudja folytatni az adózását az új KATA törvény szerint, de azt nem, hogy ez esetben automatikusan folytatódik-e a KATA adóalanyiság, vagy milyen teendőjük van a vállalkozásoknak.

Sajnos az adózás folytatásához tenni kell, és ez nem az adminisztráció okán hátrányos, hanem azért, mert az újra bejelentkezéshez már meg kell felelni az új feltételeknek, ami azt jelenti, hogy nem lehet mellékállásban katázni. Lefordítva, akinek van főállású biztosítotti jogviszonya, az a KATA-adózást csak akkor folytathatja, ha azt megszünteti, vagy részmunkaidőre csökkenti.

Az új feltételnek 2022.09.01. napján kell megfelelni, míg a bejelentési kötelezettséget 2022.08.01.-től 2022.09.25-ig lehet megtenni.

„Ha az egyéni vállalkozó nem felel meg az új KATA feltételeinek, akkor a NAV elutasítja a bejelentkezést és erről határozatot küld.”

Mivel a megfelelést 2022.09.01.napján kell teljesíteni, ezért kérdés, hogy a NAV ezt hogyan kezeli, hiszen, ha valaki bejelentkezik 08.15-vel, de van még főállású jogviszonya, akkor a NAV megvárja a visszajelzéssel szeptember elsejét, vagy automatikusan elutasító határozatot küld?

Mivel erre még nincs információnk, javasoljuk, hogy aki a meglévő biztosítotti jogviszonyát fogja szűkíteni vagy megszüntetni, az először ezt tegye meg, csak utána jelentkezzen be a NAV-nál az új KATA hatálya alá.

 

A választás bejelentése már működő egyéni vállalkozók számára két úton lehetséges:

  • az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) az „Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése” menüpontban vagy
  • az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) a 22T101E jelű adatlapon

Ha valaki nem felel meg az új KATA jogszabálynak, vagy a megfeleléstől függetlenül át szeretne térni az átalányadózásra, az a 2022.09.01-től hatályos átjelentkezést 2022.08.01-től 2022.10.31-ig teheti meg az alábbi módokon:

  • az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó ONYA-ban az „Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése” menüpontban vagy ÁNYK-ban a 22T101Ejelű adatlapon,
  • az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni ügyvéd, közjegyző, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély) pedig az ONYA-ban a „Természetes személyek adószám igénylése, változásbejelentése” menüben vagy az a 22T101 jelű ÁNYK-s űrlapon.

 

Figyelem!  Aki semmilyen nyilatkozatot nem tesz, sem szeptember 25-ig a KATA folytatásáról, sem október 31-ig az átalányadó választásáról, az az általános „vállalkozói személyi jövedelemadó” szabályai szerint fog adózni.

Mindazoknak az átalányadózóknak vagy vállalkozói SZJA alanyainak, akik szeptembertől biztosítottak lesznek, a bejelentésüket meg kell tenniük a NAV felé a 22T1041-esA munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változásbejelentő”-n 2022.08.31-ig.

Mint látható, a megjelölt határidők nem konzekvensek egymással, mely okát nem tudhatjuk, hiszen most azt láthatjuk, hogy ráérünk dönteni 09.25-ig, de a döntés eredményéről 08-31-ig már kell adatot szolgáltatnunk.

 

Jelenleg KATA alany társas vállalkozások (egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság, ügyvédi iroda) feladatai

Mivel ők sem az átalányadót, sem a KATA-t nem választhatják, ezért csak a kisvállalati adóra (KIVA) vagy a társasági adóra (TAO) térhetnek át.

A választásra nyitva álló határidő 2022.08.31. Amennyiben az adózó nem választ, úgy 2022.09.01.-vel automatikusan TAO alany lesz, tehát gyakorlatilag a választást csak a KIVA-t választóknak kell bejelenteniük.

Közös szabályok

Amennyiben a KATA alanyiság megszűnik, úgy a KATA bevallást 30 napon belül be kell adni a NAV felé a ’22KATA nyomtatványon. (A régi KATA alanyiság technikailag azon adózóknak is megszűnik, akik 09.01-től az új KATA szabályai szerint adóznak, tehát ez minden KATÁs vállalkozásra vonatkozik.)

A régi katás vállalkozásnak (függetlenül attól, hogy 09.01-től KATA alanyok maradnak-e) a 2022-es évre 40 százalékos mértékű adót csak akkor kell fizetnie, ha a 2022. augusztus 31-éig megszerzett bevétele meghaladja a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és 1,5 millió forint szorzatát. Ez annyit tesz, hogy ha valaki egész évben KATA adóalany, de szeptemberben már nem tud vagy nem akar KATA-s lenni, úgy számára csak akkor kell 40%-os adót fizetni, ha az árbevétele magasabb, mint 12M Ft. A kapcsolt vállalkozásoktól származó bevétel adókötelezettsége, vagy a 3M Ft feletti jövedelem adóztatása egy kifizetőtől, nem változott.

A 40%-os adó fizetési határideje 2022.09.30.

Email
Print