Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A koronavírus hatására 2020. március 24-től új tehercsökkentő kormányrendelet-csomag lépett hatályba

A kormány a második, adózást és pénzügyeket érintő 2020. március 23-án közzétett és 2020. március 24-én érvénybe lépő rendeleteivel a legérintettebbnek ítéltek helyzetét kívánja tovább enyhíteni.

Cikkünkben a rendeletben foglaltakról tájékoztatjuk az olvasóinkat, segítve az intézkedések megismerését és értelmezését.

Koronavírus rendelet Írisz Office adótervezésAnyasági ellátások tovább folyósítása

2020. március 24-től azon magánszemélyek számára, akiknek a gyermeke után járó GYED, GYES vagy GYET-re való jogosultság lejárta a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére esik, nem szüntetik meg az ellátás folyósítását, az a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra továbbra is megállapításra és kifizetésre kerül.

 • A gyermekgondozási díj (GYED) a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár.
 • A gyermekgondozást segítőellátás (GYES) a gyermek 3 éves koráig, ikrek esetén a tankötelessé válás évének végéig vehető igénybe.
 • A gyermeknevelési támogatást (GYET) a legkisebb gyermek 8. életévének betöltésig lehet igénybe venni.

A járvány fennállásának idején e határidőket nem kell figyelembe venni, hiszen nem szüntetik meg az ellátások folyósítását.

Fontos, hogy a pénzbeli ellátás tovább folyósításának ideje alatt a szülő más támogatást nem vehet igénybe. Például ha a gyermek betöltötte a második életévét és az eredeti rendelkezések alapján ezt követően a szülő GYES-re lenne jogosult, úgy az nem jár részére a GYED meghosszabbításának időszaka alatt.

Ha a GYED-et vagy GYES-t nagyszülő veszi igénybe, úgy a veszélyhelyzet ideje alatt az ellátásra való jogosultság tekintetében nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli, gondozza-e.

A fentiektől eltérően a nagyszülők részére járó GYED-re való jogosultság megszűnik, ha a szülők az általuk tett írásbeli engedélyt visszavonják, továbbá a nagyszülői GYES is megszakításra kerül, ha a szülők visszavonják az írásbeli nyilatkozatukat, miszerint lemondanak a GYES-ről a nagyszülő részére. Ilyen esetben a jogosultság a szülőkre száll vissza.

 új tehercsökkentő kormányrendelet 06

Engedmény a rehabilitációs hozzájárulásra kötelezettek körében

Rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett az a társaság, ahol a munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 25 főt és ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma nem éri el a foglalkoztatottak 5%-át. A hozzájárulást a hiányzó létszám után kell megfizetni. Az adó mértéke a minimálbér 9-szerese. A vállalkozások negyedévenként adóelőleg megfizetésére kötelezettek, amelyet a tárgynegyedévet követő hó 20-ig kell teljesíteni.

A veszélyhelyzetre való tekintettel ezen vállalkozások terheit is csökkentette az állam, így mentesülnek az adóelőleg fizetési kötelezettség alól, amely legközelebb április 20-án lenne esedékes. Emellett 2020. március-június időszakra az adó mértéke az eredeti mérték 2/3-a.

új tehercsökkentő kormányrendelet 07

Járulékmentesség meghatározott tevékenységek esetén

A kormány megítélése alapján a koronavírussal legjobban érintett ágazatokra vonatkozóan kiemelt adócsökkentés lépett hatályba.

Kiemelt adó- és járulékkedvezményt élveznek azok az adózók, akik főtevékenységként

 • taxis személyszállítást (TEÁOR és TESZOR 49.32)
 • szálláshely-szolgáltatást (TEÁOR és TESZOR 55)
 • vendéglátást (TEÁOR és TESZOR 56)
 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenységet (TEÁOR és TESZOR 90)
 • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenységet (TEÁOR és TESZOR 93)
 • szerencsejátékot, fogadást (TEÁOR és TESZOR 92)
 • film, video, televízióműsor gyártását, hangfelvétel-kiadást (TEÁOR és TESZOR 59)
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezését (TEÁOR és TESZOR 82.30)
 • napilapkiadást (TEÁOR és TESZOR 58.13)
 • folyóirat, időszaki kiadvány kiadását (TEÁOR és TESZOR 58.14)
 • műsorösszeállítást, műsorszolgáltatást (TEÁOR és TESZOR 60)

végeznek.

A rendelet azokra a társaságokra terjed ki, amelyeknek a 2020. március 24-ét megelőző 6 hónapban a bevételének a nagyobb része, de minimum a teljes árbevétel 30%-a a fent felsorolt tevékenységek valamelyikéből származott.

Nem keletkezik 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó, valamint 1,5 %-os szakképzési hozzájárulási adófizetési kötelezettsége:

 • a foglalkoztatónak a vele munkaviszonyban álló munkavállalója után
 • az egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozói jogviszonyára tekintettel (egyéni vállalkozó szakképzési hozzájárulást egyébként sem fizet)
 • a társas vállalkozónak a társas vállalkozói jogviszonyára vonatkozóan

A veszélyhelyzetre tekintettel mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól:

 • a foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy
 • az egyéni vállalkozó
 • a társas vállalkozó

Esetükben a bruttó bérből vagy a tagi kivétből nem kerül levonásra a 3 %-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék, a 10 %-os nyugdíjjárulék, valamint a 1,5 %-os munkaerőpiaci-hozzájárulás. A 4 %-os természetbeni hozzájárulás is csak részben kerül levonásra, azaz a megállapított összeg nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatás havi összegét, ami 7.710 Ft.

A járulékfizetési kötelezettség alóli mentesség nem érinti a magánszemély társadalombiztosítási (pl. táppénz, CSED, GYED) és munkaerőpiaci ellátásokra (álláskeresési járadék) való jogosultságát, sem az ellátások összegét.

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó, a fenti iparágakban tevékenykedő cégek esetében a személyi jellegű kifizetések összege után nem keletkezik 12 %-os KIVA fizetési kötelezettség.

A járulékkedvezmény 2020. március, április, május és június hónapra vehető igénybe.

 új tehercsökkentő kormányrendelet 05

További kisvállalkozók kapnak adómentességet

A kormány újabb lépésekkel egészítette ki a járvány miatt hozott első gazdaságvédelmi akciótervet. A koronavírus-járvány miatt a taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak ad június 30-áig átmeneti mentességet a kormány a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizetési kötelezettsége alól.

A következő kisadózókat érinti a rendelet:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932)
 • fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602)
 • festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334)
 • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690)
 • villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321)
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604)
 • előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001)
 • víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322)
 • szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622)
 • épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332)
 • sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551)
 • tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391)
 • általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621)
 • padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333)
 • fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623)
 • előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002)
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319)
 • fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610)
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230)
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520)
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313)
 • egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629)
 • egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590)
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200)
 • idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)
 • szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A mentességet olyan vállalkozások élvezhetik, akik már 2020. február hónapjában is a KATA hatálya alá tartoztak.

Ezek a vállalkozások 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesülnek a KATA tételes adó megfizetése alól.

Ezekre a hónapokra vonatkozóan a válsághelyzet megszűnését követően sem kell megfizetni utólagosan a KATA-t.

új tehercsökkentő kormányrendelet 08

KATA részletfizetés

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált KATA adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben (a tárgyhó 12. napjáig) fizetheti meg. Az adóhatóság a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését NEM teljesíti:

A kisvállalkozó a kedvezményre való jogosultságát elveszíti, és a tartozást egy összegben kell kifizetnie. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

új tehercsökkentő kormányrendelet 03

Turizmusfejlesztési hozzájárulás alóli mentesülés

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett vállalkozások a 2020. márciustól 2020. júniusig terjedő időszakra mentesülnek ezen kötelességük alól. Ezzel párhuzamosan a hozzájárulás bevallása és megállapítása is szünetel erre az időtartamra.

Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, akinek azt

 • negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti
 • évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti

időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

 új tehercsökkentő kormányrendelet 04

Érintéses fizetések egészségügyi biztonsága

A pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmazhat erős ügyfél-hitelesítést (azt biztosítja, hogy bárhol is történik a vásárlás, csak a kártya használatára jogosult személy, vagyis a kártyabirtokos hitelesíthesse a tranzakciót), ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a 15.000 forintot.

E rendelet hatályba lépése 2020. március 25., és legkésőbb 2020. április 15-től kell alkalmazni.

új tehercsökkentő kormányrendelet 10

Változások a végrehajtásokban

A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor.

A veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtó a végrehajtási eljárások során tájékoztatja az adóst a részlefizetési lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

A végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik. A végrehajtó a  személyes ügyfélfogadását a  veszélyhelyzet megszűnését követő napig felfüggeszti, azonban a végrehajtó ez idő alatt az érintettek számára elektronikus eszköz igénybevétele útján, vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítja a rendelkezésre állást.

Egyedi végrehajtási ügyben a felvilágosítást kérőnek azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján felvilágosítás adható. A felvilágosítás megtörténtét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet megküld a felvilágosítást kérő részére.

A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható, azaz a végrehajtó természetes személy adós esetén lakcímre/tartózkodási címre, társaság, mint adós esetén székhely/telephely címre nem mehet ki, ott nem foglalhat le eszközöket/ingóságokat, foglalási jegyzőkönyvet nem készíthet, valamint a lefoglalt eszközöket/ingóságot árverés útján nem értékesítheti.

E rendelkezésben felfüggesztésre került végrehajtási eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni, azzal, hogy az eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. Azaz például a végrehajtó helyszíni eljárást, azaz a fentiekben részletezett adós címén történő szemlét 2020. május 15. napjától tehet, ha a veszélyhelyzet 2020. április 30-án megszüntetésre kerül.

új tehercsökkentő kormányrendelet 09

Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a  veszélyhelyzet megszűnését követően lehet, azzal, hogy az  intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a  halasztásra, a  jegyző értesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. Vagyis ha az ingatlan kiürítésével kapcsolatosan halasztást rendeltek el és a halasztás határideje 2020. március 25-én járt volna le, akkor a halasztás határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. Ha a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. napja közötti időszakra esik, a határidő április 30. napját követő 15. napon újrakezdődik.

A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet, azzal, hogy az  eljárási cselekményre vonatkozó határidő a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. Azaz a gépjármű lefoglalása megtörtént, melyet a KEKKH nyilvántartásba felvezettek, ezt onnan nem törlik, de a gépjárművet, amennyiben az a közlekedési szabályoknak megfelelő állapotban van, tovább használhatja.

A végrehajtó a  természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. A végrehajtó a  természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. Amennyiben e rendeletet megelőzően az árverés természetes személy lakóingatlanával kapcsolatosan folyamatban volt, akkor az árverés felfüggesztésre kerül, és az arra érkező vételi ajánlatot a végrehajtó csak meghatározott határidőt követően fogadhat be.

Meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani – kivéve ami gyermek elhelyezéssel kapcsolatos – a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet, azzal, hogy a vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek. A már folyamatban lévő végrehajtási eljárások során a 2020. március 23-a előtt meghatározott eljárási cselekmények felfüggesztésre kerülnek – kivéve a gyermek elhelyezéssel kapcsolatos –, azok határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.

Gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyezség – ide nem értve a gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat – végrehajtása esetén eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll. Ezen eljárási cselekményt, intézkedést a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet lefolytatni, azzal, hogy a vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. Amennyiben gyermek elhelyezési ügyben a bíróság a gyermeket jogerősen az édesanyának ítélte, de a gyermek az édesapánál tartózkodik, azonban az édesanya karanténba került, akkor az édesapának a gyermeket a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem kell átadnia.

A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az  a  személy, aki a  veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének. A rendbírság egy pénzbüntetés, mértéke 500.000 forintig terjedhet, de nem haladhatja meg a végrehajtási ügyértékét.

A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Tekintettel arra, hogy a végrehajtási cselekmények a vészhelyzet ideje alatt felfüggesztésre kerülnek, ezért ezen rendelkezés a vészhelyzet megszűnését követő időszakra értelmezhető. Amennyiben adósnak az ingatlanát el kell hagynia a járványügyi intézkedések miatt, és azt a hatóságok rendelkezésére kell bocsátania, mellyel kapcsolatosan jelentős költségei (pl. albérleti díj, egyéb szállás díj) merülnek fel, és emiatt a korábbi tartozását megfizetni nem tudja, akkor a végrehajtási eljárást az adós kérésére felfüggeszthetik.

Ha a végrehajtási eljárás során az ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglalták, a bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem intézkedik. Például az adóhatóság az ingóságot, illetve ingatlant már lefoglalta, ezen lefoglalások megmaradnak, mint az adóhatóság felé fennálló tartozás biztosítékai, azonban a tartozás további behajtása iránti intézkedések szünetelnek, vagyis például ingatlan árverésre, bankszámla inkasszóra már nem kerül sor.

új tehercsökkentő kormányrendelet 02

Az  adóhatóság előtt folyamatban lévő, az  adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárások szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Kivéve: Nem szünetelnek az Avt. 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárások és a  veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások sem.

Szünetel a bankszámla inkasszálása, illetőleg a jövedelemletiltás is. A szünetelési időszak alatt, azaz a 2020. március 24-ét követően a pénzforgalmi számláról inkasszózott, illetőleg jövedelemből letiltott összeg az adós részére visszajár. A végrehajtói letéti számlákra a rendelet hatálybalépése előtt befolyt összegek a tartozásokra elszámolhatók.

2020. március 24-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban.

Email
Print