Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet

A koronavírus megfékezésének érdekében hozott óvintézkedések mind a gazdasági társaságokat, mind a magánszemélyeket súlyosan érintik. Ezen belül vannak olyan ágazatok, melyekre kevésbé vagy anyagi szempontból pozitívan hat, míg vannak olyan ágazatok, munkakörök, ahol a hatás nagyon erős.

A kormány az első, adózást és pénzügyeket érintő 2020. március 18-án közzétett és 2020. március 19-én érvénybe lépő rendeletével a legérintettebbnek ítéltek helyzetét kívánja enyhíteni. Minden bizonnyal válságkezelési intézkedések sora előtt állunk, amiben folyamatosan tájékoztatjuk az olvasóinkat, segítve nem csak az intézkedések megismerését, de azok értelmezését is.

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet 01

Hiteltörlesztés automatikus halasztása

Amennyiben hitelező által üzletszerűen nyújtott finanszírozásunk van (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing), úgy 2020. december 31-ig fizetési haladékot kaphat az adós a tőkére, a kamatra és az egyéb díjakra. Az adós ugyanakkor dönthet úgy is, hogy nem él a halasztási lehetőséggel.

A törvény halasztásra csak azokat a vállalkozásokat kötelezi, akik üzletszerűen végeznek finanszírozási tevékenységet, tehát egy magánszemélytől vagy egy üzleti partnerünktől (ha az nem pénzügyi szolgáltató) felvett hitelre nem vonatkozik a törvényi előírás.

Amennyiben valaki él a felfüggesztéssel, úgy a szerződése meghosszabbodik a moratóriummal érintett időszak hosszával.

A fizetési haladék azokra a szerződésekre vonatkozik, melyeket 2020. március 18. éjfélig már folyósítottak.

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet 02

Fogyasztói hitelkamat maximalizálása

A 2020. március 19-től kötött szerződés alapján felvett fogyasztói hitelek (kivéve a zálogjoggal rendelkező szerződések) esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékét.

A jegybanki alapkamat jelenlegi mértéke 0,9 %, így a teljes hiteldíj mutató maximuma 5,9 % lehet.

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet 03

Bérleti szerződés felmondási és díjemelési tilalom

2020. június 30-ig felmondással nem szüntethető meg

 • a turisztikai
 • a vendéglátóipari
 • a szórakoztatóipari
 • a szerencsejáték
 • a filmipari
 • az előadóművész
 • a rendezvényszervező
 • és a spotszolgáltatást

nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakáscélú helységekre vonatkozó bérleti szerződés.

Emellett, a veszélyhelyzet fennállásáig, a bérleti díj emelésére sincs lehetőség, még abban az esetben sem, ha az eredeti szerződés ezt egyébként lehetővé tenné.

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet 04

Járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülés

Azon gazdasági társaságok esetében, melyek a tevékenységüket

 • a turisztikai
 • a vendéglátóipari
 • a szórakoztatóipari
 • a szerencsejáték
 • a filmipari
 • az előadóművész
 • a rendezvényszervező
 • és a spotszolgáltatást nyújtó

valamelyikében végzik, az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő munkáltatói közterhek megfizetése alól mentesülést élveznek 2020. márciustól június végéig.

Ez azt jelenti, hogy nem keletkezik 17,5 %-os szociális hozzájárulási adó és 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségük.

A munkavállalók is mentesülnek a járulékok megfizetése alól. A bruttó bérükből nem kerül levonásra a 10 %-os nyugdíjbiztosítási járulék, a 3 %-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék valamint a 1,5 %-os munkaerőpiaci hozzájárulás. A 4%-os természetbeni hozzájárulás (amit azért fizetünk, hogy megvizsgáljon az orvos vagy kórházi ellátásban részesüljünk) részlegesen kerül levonásra a bruttó bérből, ugyanis a levont összeg nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét, ami 7.710 Ft havonta.

Járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülés példa Írisz Office

Turizmusfejlesztési hozzájárulás alóli mentesülés

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett vállalkozások a 2020. márciustól 2020. júniusig terjedő időszakra mentesülnek ezen kötelességük alól. Ezzel párhuzamosan a hozzájárulás bevallása és megállapítása is szünetel erre az időtartamra.

Az érintettekről korábbi egypercesünkben olvashatnak.

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet 05

Nincs KATA előírás a taxisoknak

2020. március, április, május és június hónapokra vonatkozóan a személyszállítási szolgáltatást végző KATA-s vállalkozóknak (egyéni vállalkozók vagy KATA-s betéti társaságok) nem keletkezik tételes adó fizetési kötelezettségük.

Így a főállásban dolgozók havi 50.000 Ft (összesen 200.000 Ft), míg a mellékállású kisadózók havi 25.000 Ft (összesen 100.000 Ft) adómegtakarítást könyvelhetnek el.

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet 06

Módosulnak a munkavállalók foglalkoztatásáról szóló szabályok

 • Alapesetben, ha a munkáltató gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, úgy az általa kihirdetett munkaidőbeosztást a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőző 96 órával, tehát 4 nappal korábban módosíthatja. Az elfogadott kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy 2020. március 19-től az eddigi szabályoktól eltérően változtassa meg a foglalkoztató a beosztást (azaz nem kell betartania a 4 napot).
 • A munkáltónak lehetősége van az otthoni vagy a távmunkavégzés egyoldalú elrendelésére.
 • A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának megőrzése érdekében a szükséges és indokolt lépeseket megteheti.
 • A fent írt szabályoktól eltérő kollektív szerződésben foglaltakat a rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.
 • Az alkalmazott és a munkáltató a Munka Törvénykönyve rendelkezéseitől eltérően külön megállapodásban ezután eltérhetnek.

Ezeket a változtatásokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig lehet alkalmazni.

A koronavírus hatására megszületett az első adózási és pénzügyi kormányrendelet 07

Email
Print