Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Német minimálbér – az ország területén történő munkavégzés esetében – 2015

Az általános minimálbér szabályozásáról szóló törvény (Minimálbértörvény – német rövidítés: MiLoG) alapján

 

Bevezetés

Minden Németországban munkát végző számára – legyen az akár magyar cég magyar alkalmazottja – a munkáltató köteles megfizetni a mindenkori német minimálbér összegét. A 8,5 eurós óránkénti minimálbér érinti mindazokat, akik ennél kevesebb jövedelmet biztosítanak munkavállalóiknak.

A szabály egyben előzetes bejelentési kötelezettséget is kiköt – és a fenti példával akkor is meg kell ezt tenni, ha fuvarozás miatt egyszeri áthaladás történik az ország területén – ennek teljesítését a német hatóságok ellenőrzik.

A szabályozás főbb jellemzői

 • 2015 év elejétől – egy átmeneti szabályozás keretében – Németországban minimálbért vezettek be. Ennek egyik eleme, hogy minden az ország területén tevékenységet végző vállalkozás (legyen az bármilyen országban működő és bármilyen tevékenységű, akár magyar fuvarozó cég magyar alkalmazottja, akár szlovák építőipari kivitelező cég román munkavállalója, stb.) a német minimálbért köteles megfizetni a Németországban végzett munka idejére munkavállalójának.
 • A minimálbér csak a Németországban végzett munkára vonatkozik (a munkaidő alatt eltöltött pihenőidőre nem), ugyanakkor bármely konstrukcióban történik a munkavégzés (kiküldetés, alkalmi, teljes munkaidős, stb.) a szabály kötelez, melyet a német hatóságok ellenőriznek.
 • A szabályt az alábbi munkaadókra és munkavállalókra kell alkalmazni:
  • német munkáltató foglalkoztat munkavállalót;
  • Magyarországon letelepedett, német tulajdonú vállalkozás, ha a német anyavállalathoz küld munkavállalót;
  • nem német munkáltató (azaz pl. Magyar, Szlovák vállalkozás) Németországban vállal munkát határon átnyúló szolgáltatás keretében;
  • fuvarozó német felrakó- vagy lerakóhelyet érint;
  • fuvarozó tranzitforgalomban keresztülmegy Németország területén;
   Így például, ha egy magyar cég magyar teherautósofőrje Németországon halad keresztül 09:15-11:15 között, akkor két óra erejéig a német bruttó minimálbért (itt: 2*8,5=17 EUR-t) kell fizetni neki.
 • A tulajdonosokra/tisztségviselőkre is csak akkor vonatkozik a szabályozás, ha Németországban végzett munkájuk után munkabért kapnak.

A bejelentési kötelezettségre és a bér számfejtésére vonatkozó szabályok

 • A bejelentési kötelezettség teljesítésének módja:
  • Az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a + 49 (o) 221/964870 számra elfaxolásával – a munka megkezdéséig.
  • A nyomtatványokat a következő honlapon lehet megtalálni:
   http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html
  •  Itt az egyes foglalkoztatási típusok szerint eltérő nyomtatványok érhetőek el a jobb oldali menüsáv „Formulare zum Thema” blokkjában. (A bejelentést megelőzően – a megfelelő nyomtatvány egyeztetése kapcsán keresse munkatársunkat!)
 • A lényeges adatok – melyek megváltozását is köteles a munkáltató haladéktalanul bejelenteni – az alábbiak:
 1. a munkáltató által a törvénynek az alkalmazási területén foglalkoztatott munkavállalók családneve, utóneve és születési dátuma,
 2. a foglalkoztatás kezdete és előrelátható időtartama,
 3. a foglalkoztatás helye,
 4. az a hely belföldön, ahol rendelkezésre állnak a napi munkaidő kezdetét, végét és időtartamát tartalmazó dokumentumok,
 5. a felelősen eljáró személy családneve, utóneve, születési ideje, valamint németországi lakcíme,
 6. a kézbesítési megbízott családneve, utóneve, valamint németországi lakcíme, amennyiben ez a személy nem azonos az 5. pontban említett felelősen eljáró személlyel

A bejelentési kötelezettségre és a bér számfejtésére vontkozó szabályok

 • A bér számfejtésére, járulékaira vonatkozó szabályok
  • A bruttó bért terhelő adók tekintetében ugyanakkor a magyar jog az irányadó, így a magyar szja-t, járulékokat kell megfizetni a 8,5 eurós órabér után.
  • Az elszámolás a bérszámfejtés szokásos szabályai szerint történik.

 A szabályozás jövője, nyitott kérdések

 • A szabályozás számos kérdésben még nem egyértelmű: nem tudható például, hogy a tulajdonos (pl. fuvarozó bt. beltagja aki maga végzi a szállítmányozást) milyen dokumentumokkal igazolja a tulajdonosi jogviszonyát (javaslatunk, hogy egy hiteles cégkivonat fordítást tartson magánál), vagy hogy a magyar munkavállalók munkaszerződését módosítani kell-e és a német nyelvre fordíttatni, hogy a német hatóság ellenőrzése esetén be tudja mutatni. Ezekre a kérésekre a kormány és a szakmai szervezetek is állásfoglalásokat várnak.
 • Az Európai Bizottság (EB) szerint sérti az uniós jogot a minimálbérre vonatkozó németországi szabályozás és jelenleg mérlegeli, hogy mikor kezdje meg a német kormánnyal az úgynevezett strukturált párbeszédet, amelynek az a célja, hogy mihamarabb megoldás szülessen a problémára az uniós joggal összhangban, mégpedig anélkül, hogy hivatalos kötelezettségszegési eljárás indulna.
  E tekintetben tehát hosszú egyeztetésre lehet számítani.

JOGNYILATKOZAT

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét a lenti, vagy ismert elérhetőségeinken

Email
Print