Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A számla- és nyugtaadás adózási szabályairól

a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet alapján

Új rendelet hatálybalépésével módosulnak a nyugta- és számlaadás adóigazgatási azonosítási szabályai

A változásokat a Magyar Közlöny 2014. június 30-ai, 89. számában hirdették ki, az új, számlázással és nyugtakibocsátással kapcsolatos NGM- rendelet1 keretében. A rendelet július 1-jén lépett hatályba, ezzel egyidejűleg az eddig érvényben levő, számlázással és nyugtakibocsátással kapcsolatos rendelet2 hatályát veszti. A most közölt verzió szerint egyes rendelkezéseket csak 2014. október 1-jétől, illetve 2015. július 1-jétől kell majd alkalmazni.

Struktúráját tekintve a rendelet a következő bizonylat-kibocsátási módokra tér ki:

  • a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára (ez az ún. „kézi számlázás”),
  • a számlázó programmal előállított számlára, és
  • a számítógéppel előállított nyugtára.

A számla, illetve nyugta megjelenési formája lehet:

  • papíralapú és
  • elektronikus formában megőrzött.

Ez utóbbi fogalom két esetet takar:

  • olyan bizonylatot, amely eleve elektronikusan lett kibocsátva (pl.: számlázó programmal), valamint
  • olyan papíralapú bizonylatot, amely digitalizálásra került (digitális másolatkészítő rendszerrel számítógépre felvitt és elektronikus aláírással hitelesített).

Nem változott a folyamatos sorszámozottságra vonatkozó előírás, valamint az a követelmény sem, miszerint a számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

Jó hír az adózóknak, hogy e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett, a hagyományos pénztárgépek 2014. július 1-jét követően is üzemeltethetőek.

2014. október 1-jétől hatályos rendelkezések

A legfontosabb tartalmi változás idén ősszel lép életbe. 2014. október 1-jétől a vállalkozásoknak be kell jelenteniük az adóhatóság felé a számla kibocsátásához alkalmazott számlázási programjukat. Eddig ilyen bejelentést nem kellett tenni, a vállalkozásoknak csupán rendelkezniük kellett egy, a program fejlesztőjétől kapott olyan nyilatkozattal, amely szerint a számlázási rendszer megfelel a jogszabályi követelményeknek. Új elem, hogy az online számlázási rendszert (internetes felhő alapú rendszert) is be kell jelenteni. Bejelentési kötelezettség a 2014. október 1-jén használatban lévő programokra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ha szeptember 30-án az addig használt program helyett áttértünk a kézi számlázásra, vagy a régi szoftver üzemen kívül lett helyezve, akkor ilyen bejelentési kötelezettségünk nincs. Nézzük részletesen, hogy a fentiek alapján mit köteles bejelenteni az adóalany!

A változás értelmében az adóalany köteles az általa használt számlázó program:

a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének, vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatba vételének időpontját a beszerzési, használatba vételi időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Emellett az adóalany a rendelet hatályba lépését követően köteles a használatból kivont program adatait, továbbá a használatból történő kivonásának időpontját is bejelenteni az adóhatóság számára. Hasonló bejelentéseket kell megtenniük azoknak, akik számláikat online számlázási rendszeren keresztül bocsátják ki, a bejelentés adattartalma azonban eltér, tehát az online rendszerekkel kapcsolatban más körülményekről kell tájékoztatást adni.

Az online számlázó rendszert használó adóalany köteles:

a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;
b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
d) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját bejelenteni.

A bejelentéseket szintén egy külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni, méghozzá szintén az igénybevételtől vagy az igénybevétel befejezésétől számított 30 napon belül. Az első bejelentést elegendő 2014. november 15-ig megtenni, azaz a jogszabály bevezetésére való tekintettel a jogalkotó további 15 napot biztosított az adózóknak kötelezettségeik teljesítéséhez.

2015. július 1-jétől életbe lépő változások

A jövő év közepétől lépnek hatályba a számla és nyugta ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések. Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles lesz majd az adóhatóság részére elektronikus kimenetet, és az adatok külső adathordozóra történő archiválását biztosítani. Az xml, illetve egyéb elektronikus formában megőrzött számlákat a rendelet 2. és 3. mellékleteiben meghatározott adatszerkezetben vagy pdf formátumban köteles az adóalany a hatóságok rendelkezésére bocsátani. A rendelet értelmezése szerint, itt nem folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségről van szó, csupán arról, hogy az adóhatósági ellenőrzés alkalmával az adózónak a helyszínen biztosítania kell a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai eszközöket. 2015. július 1-jétől hatályát veszti az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló rendelet3

Adatszolgáltatás

Az őszi határidő előtt meg fogjuk keresni Önt egy olyan kérdőívvel, mely alapján az adatszolgáltatási kötelezettséget el tudjuk végezni Ön helyett.

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

1 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

2 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

3 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet

JOGNYILATKOZAT

A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ célja, hogy az adott témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében, a megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak.

Mi és munkatársaink arra törekszünk, hogy a legkiválóbb számviteli, adózási, vezetési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsuk ügyfeleinknek, ugyanakkor az általunk nyújtott szolgáltatás egyedi, így jelen dokumentum és a benne foglalt információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak az Írisz Office Kft. által tett jognyilatkozatként és társaságunk nem vállal felelősséget sem a jelen dokumentummal sem a benne foglalt információkkal, illetőleg semminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléssel kapcsolatban.

Ügyfelünk a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. Az Írisz Office Kft. nem vonható felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő sem közvetlen sem közvetett károkért, egyéb veszteségekért.

Jelen tájékoztatóban leírt adatok és információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, így ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntés szerint történő lépés megtétele előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét ismert elérhetőségeinken.

Email
Print