Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Cafeteria 2022 – Mit és mennyiért adhatunk a munkavállalóinknak?

Az elmúlt években nem változott jelentősen a Cafetéria rendszer Magyarországon, azonban minden évben fontos megvizsgálni, hogy mely juttatási elem adózik a legkedvezőbben, ezáltal minden évben más-más kerül előtérbe.

2021-ben a legnépszerűbb elem a SZÉP-kártya volt, ami köszönhető egyrészt annak, hogy adózása az egyik legkedvezőbb kategóriába sorolható, másrészt pedig a járványügyi helyzet miatt hozott intézkedések még gazdaságosabbá tették a juttatását, hiszen 2021-ben mentesült a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól, miközben az éves keretösszeg 450.000 Ft-ról 800.000 Ft-ra emelkedett.

Bár 2022. január 1-jétől újra 450.000 Ft lesz az éves keretösszeg és a szociális hozzájárulási adó alól sem lesz mentes a juttatás, még mindig a SZÉP-kártya után kell a legkevesebb közterhet fizetniük a munkáltatóknak, hiszen a szocho mértéke 13%-ra csökkent. A bérként adózó, de adókedvezményre jogosító juttatások közül a koronavírus miatt újra fókuszba kerülhetnek az egészség- és önsegélyező pénztárak, illetve az egészségbiztosítások is.

Cikkünkben bemutatjuk az egyes elemek adóvonzatát, valamint a cafetériákra vonatkozó szabályokat.

Adómentes cafetéria juttatások

adóteher: 0 %

 1. Új elemként jelent meg az emberi erővel és maximum 300 W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár biztosítása magáncélú használatra, amelyet egyébként a kifizető bármely magánszemély részére adhatja.
 2. Adófizetési kötelezettség nélkül adható a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat. Utalvány formájában is adható (visszaváltható utalvány kivételével), amely asztali gép, laptop, monitor, tablet, nyomtató, egér, billentyűzet, szoftverek és más egyéb alkatrészek bérbevételére használható fel.
 3. Sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet szintén adómentes juttatás, évente a minimálbér összegéig. Sportrendezvényre szóló utalvány nem adható adómentesen.
 4. Kulturális szolgáltatás keretében adóvonzat nélkül biztosítható a munkavállaló részére a muzeális intézmény és művészeti létesítmény, kiállítóhely kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás (kivéve a mozijegy) igénybevételére szóló belépőjegy vagy bérlet. A juttatás a minimálbér összegéig adható adómentesen, azonban a szolgáltatások igénybevételére szóló utalvány nem adható adófizetési kötelezettség nélkül.
 5. A munkavállaló továbbképzése (ideértve az oktatás igénybevételére jogosító utalványt is, ami visszaváltásra nem jogosít), amely nem iskolarendszerű oktatás keretében valósul meg. Iskolarendszeren kívüli tanítás keretében olyan képzéseken vehet részt az alkalmazott, amely a munkaköréhez, feladataihoz kapcsolódik, vagy tevékenysége hatáskörébe tartozik.
 6. A munkáltató átvállalhatja munkavállalója gyermekének bölcsődei, óvodai szolgáltatását, ideértve az étkeztetést is. Az adómentesség a munkáltató vagy a munkavállaló nevére szóló számla összegéig érvényes.
 7. Kegyeleti ellátás.
 8. Adómentes a belső szabályzatban meghatározott munkaruha (egyenruha, védőruha, formaruha) biztosítása, amely megkülönböztetéssel (felirat, logó) ellátott és munkahelyen kívül feltűnés nélkül nem viselhető.
 9. A munkavállaló egészségének megőrzése érdekében ingyenes védőoltást és járványügyi szűrővizsgálatot biztosíthat a vállalkozás.
 10. A munkáltató költségtérítést fizethet a minimálbér 10 %-áig havonta azoknak a munkavállalóknak, akik home office keretében, távmunkában dolgoznak. Ha nem minden munkanap valósul meg a home office, úgy az összeg arányosan jár.
 11. Vezető tisztségviselői feladatok ellátásával kapcsolatban kötött és a társaság által fizetett felelősségbiztosítás díja.

Adómentes

Egyéb adómentes elemek

Bár nem tartoznak a cafeteria elemek közé, úgy gondoljuk, hogy az alábbi tételek logikailag mégis ide sorolódnak:

 1. Közigazgatási határon kívülről történő munkába járás esetén a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit. A minimális összeg a menetjegy vagy a bérlet 86 %-a, de akár a 100 % is adható adóvonzat nélkül.
 2. Gépjárművel történő munkába járás esetén minimum 9 Ft/km, de akár 15 Ft/km költségtérítést is adhat a munkáltató. Az adómentesség arra a munkavállalóra vonatkozik, aki közigazgatási határon kívülről jár dolgozni, és a munkahely egyéb tömegközlekedési eszközzel nem közelíthető meg. Fontos, hogy ez a fajta térítési mód csak a ledolgozott munkanapokra jár.
 3. A munkásszállás részben felválthatja a mobilitási célú lakhatási támogatást, ugyanakkor ennek a juttatásnak szigorúbb feltételi vannak. Egy lakóhelységgel rendelkező ingatlan esetén minimum 2 fő, míg több lakóhelység esetén, lakószobánkként 1-1 munkavállaló elszállásolására kell szolgálnia a munkásszállásnak. További feltétel, hogy a munkavállaló ne rendelkezzen ugyanazon településen 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal olyan lakóingatlanban, ami haszonélvezettel nem terhelt.
 4. A munkavállaló részére lakáscélú hitel jogcímen folyósított hitelek összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot 4 éves időintervallumon belül. A hitel pénzintézeten vagy a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítható saját lakás építéséhez, építtetéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez vagy akadálymentesítéséhez, valamint az említett célokra korábban felvett hitel kiváltására is felhasználható.

Béren kívüli juttatások

adóteher:

 • TAO-s cég esetén 15 % szja + 13 % szocho
 • KIVA-s cég esetén 15 % szja + 10 % kiva + HIPA!

A béren kívüli juttatások körébe a SZÉP kártya tartozik. A juttatás jogosultja a munkavállaló, viszont van lehetősége társkártyát igényelni, így közeli hozzátartozója is részesülhet ebben a cafetéria elemben. Az alszámlákra befizetett összegeknek nincs lejárata, azonban a határidőig fel nem használt egyenleg a banknál marad, amely ezután havi 3 százalékos díjat számol fel.

A SZÉP-kártya juttatás COVID járvánnyal kapcsolatban bevezetett megemelt keretösszege 2022-ben már nem alkalmazható, tehát a munkáltató a munkavállalók egyes alszámláira az alábbi juttatásokat utalhatja:

 • szálláshely alszámlára évi 225.000 Ft-ot
 • vendéglátás alszámlára évi 150.000 Ft-ot
 • szabadidős szolgáltatások alszámlára évi 75.000 Ft-ot

Így az éves keretösszeg 450.000 Ft.

Béren kívüli

Egyes meghatározott juttatások

adóteher:

 • TAO-s cég esetén 33,04 % (1,18 x (15% szja + 13% szocho))
 • KIVA-s cég esetén 27,7 % (1,18 x 15% szja + 10% kiva) + HIPA!

Az egyes meghatározott juttatások esetében a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót az adóalap 1,18-szorosa után kell megfizetni. KIVA adóalanyok esetében viszont csak az SZJA tekintetében kell az adóalap kiegészítést alkalmazni, a KIVA-t a normál adóalap után kell megállapítani.

 1. Egyes meghatározott juttatásnak minősül a SZÉP kártya béren kívüli juttatás esetén meghatározott, alszámlára vonatkozó keretösszeget meghaladó része.
 2. A kifizető csekély értékben ajándékot adhat magánszemély részére évente a minimálbér 10 %-át meg nem haladó összegben. A juttatásnak feltétele, hogy a vállalkozás az ajándékokról és az abban részesült magánszemélyekről nyilvántartást vezessen.
 3. A munkáltató befizetéseket tehet a munkavállaló javára célzott szolgáltatás igénybevételére. A befizetések megtehetők nyugdíjpénztárba, egészségpénztárba vagy önsegélyező pénztárba is felső összeghatár nélkül. A munkavállaló számos szolgáltatás igénybevételére felhasználhatja a juttatást, pl. egészségügyi, magánorvosi szolgáltatások, szűrővizsgálatok igénybevételére.
  Bár nem minősül cafetéria elemnek, az adózását tekintve mégis ide soroljuk:
 4. Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén juttatott jövedelem.
 5. A kifizető tevékenységéhez kapcsolódó telefonszolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem.
 6. Reprezentáció, üzleti ajándék juttatása.
 7. Olyan ingyenes vagy kedvezményes termék vagy szolgáltatás, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére sem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet.

Egyes meghatározott

Bérjövedelemként adózó cafetéria elemek

adóteher:

 • TAO-s cég esetén 46,5 % (15% szja + 18,5% tb járulék + 13% szocho)
 • KIVA-s cég esetén 43,5 % (15% szja + 18,5% tb járulék + 10% kiva) + HIPA!

2019-től megjelent egy új csoport a cafetéria tekintetében:

A bérjövedelemként adózó juttatások köre, melyek 2022-re sem változtak. Ezeknek az elemeknek a nyújtásakor nem csak a munkáltatót, hanem a munkavállalót terhelő adó- és járulékokkal is számolni szükséges. Csakúgy, mint a munkabér esetében, meg kell állapítani a személyi jövedelemadót, a társadalombiztosítási járulékot, valamint a szociális hozzájárulást is. A kifizetőnek TAO adóalanyként szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséggel kell számolnia, a KIVA adóalanyoknak pedig a kisvállalati adót kell megfizetniük.

 1. Jelenleg is biztosított a lehetőség, hogy a munkáltatók átvállalják a munkavállalóik önkéntes pénztári tagdíj befizetését. Az alkalmazott számára ez a juttatási forma kedvező, hiszen a befizetett tagdíj után jogosult igénybe venni 20%-os személyi jövedelemadó kedvezményt, évi 150.000 Ft-ig.
 2. A munkáltatók hozzájárulhatnak a foglalkoztatottak étkezési költségeihez munkahelyi étkeztetés formájában, valamint erre felhasználható utalványt is biztosíthatnak részükre.
 3. Bérjövedelemként adózik, ha a kifizető támogatást ad az alkalmazottja albérleti költségéhez, mobilitási célú lakhatási támogatás címén. Erre alternatívát jelenthet egy munkásszállás létesítése, amellyel adómentes szállás nyújtható a munkavállalók részére.
 4. Megszűnt a lakásszerzést, építést, felújítást szolgáló támogatás adómentessége. A lehetőség még mindig adott az ilyen jellegű költségek hozzájárulásához, viszont az adófizetési kötelezettséget von maga után.
 5. Cafetériaként átvállalható a munkavállaló diákhitelének törlesztése. Megvalósulhat a Diák Hitelközpont vagy a munkavállalónak történő utalással is, viszont azzal számolni kell, hogy mindkét felet adófizetés terheli.
 6. Abban az esetben, ha a vállalkozás közigazgatási határon belül élő munkavállalója részére fizeti ki a munkába járást, úgy az nem tehető meg adómentesen, bérjövedelemként adózik.
 7. A cég üdülési szolgáltatást nyújthat munkavállalója és annak közeli hozzátartozója javára a vállalkozás tulajdonában lévő nyaralóban.
  Abban az esetben, ha a vállalkozás cafetéria kínálatában szerepelnek bérjövedelemként adózó juttatások is, számolni kell azzal, hogy mindkét felet terheli az adófizetési kötelezettség. Viszont előfordulnak olyan esetek, amikor a munkavállaló nem jogosult bérre (pl. fizetés nélküli szabadság, táppénz ideje alatt), így nincs mivel szemben érvényesíteni az adót és járulékokat. Ekkor követelésként kell nyilvántartásba venni az összeget, és az vagy egy következő munkabéréből kerül érvényesítésre, vagy a munkavállaló közvetlenül megtéríti a vállalkozás részére az őt terhelő költségeket.

Bérjövedelemként adózó juttatások

Az alábbiakban a különböző kategóriákba eső cafetéria elemek jövedelem-hatékonyságát mutatjuk be, amennyiben a magánszemély részére juttatott érték minden esetben 100.000 Ft.

PÉLDASZÁMÍTÁS TAO s cég esetén

Bérjövedelemként adózó juttatás példa

Email
Print