Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

ÁFA tervezetet készít a nav októbertől. Mire jó ez?

A korábbi tervekkel ellentétben (tehát 2021. július 1-je helyett) a 2021. október 1-jét magába foglaló adómegállapítási időszaktól lesz az adóalanyok rendelkezésére bocsátva az általános forgalmi adó bevallástervezet.

Az adóhivatal erre a célra elektronikus felületet biztosít.

Ha az adóalany ÁFA bevallási gyakorisága a 2021. október 1-jei állapothoz képest 2021-ben módosul, tehát például negyedévesből havi bevalló lesz, akkor az adóhivatal először a 2022. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakra vonatkozóan bocsátja az adóalany rendelkezésére a bevallástervezetet.

A rendelkezésektől eltérően a NAV nem bocsátja az adóalanyok rendelkezésére a 2022. január 31-én vagy azt megelőzően végződő adómegállapítási időszakra vonatkozóan az alábbi adatokat:

  • a termékimport után fizetendő adót,
  • a termék importjához kapcsolódó, előzetesen felszámított adót.

A tervezet abban nyújt majd segítséget a vállalkozásoknak, hogy meg tudnak egy teljes listát nézni arról, hogy milyen számlákat állítottak ki feléjük az adott áfa időszakban. Meg lehet majd tekinteni a számlák adatait, például milyen jogcímen és milyen összegben került kiállításra az adott számla, de magát a számlát nem lehet innen letölteni. Ezeket az adatokat a vállalkozások automatikusan nem tudják beemelni a könyvelésükbe, mert sok olyan, az adott cégre jellemző információ van, aminek a NAV nincs birtokában. Nem látszik a számlalistán, hogy például milyen főkönyvi számra könyveli a vállalkozás az adott tételt, anyag, áru, esetleg tárgyi eszköz szerepel a számlán, az igénybe vett szolgáltatást esetleg közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza-e, de főleg, hogy az áthárított áfa levonásba helyezhető-e, illetve ha igen, akkor mikor (pl. pénzforgalmi áfa) és milyen arányban (pl. telefonköltség számla, áfaarányosítás).

Az adóbevallás (az SZJA tervezettel ellentétben) nem válik majd automatikusan elfogadottá a bevallási határidő lejártakor. Az adózónak 3 lehetősége lesz:

  1. Elfogadja a NAV által készített bevallástervezetet változtatás nélkül
  2. Módosít a NAV által elkészített tervezeten
  3. A megszokott módon adja be az áfa bevallást (tehát nem fogadja el a tervezetet)

Ahogy már fentebb is említettük, a NAV a legtöbb esetben nem lehet tisztában minden olyan körülménnyel, ami alapján megállapítható, hogy az adózónak egy befogadott számla esetében van-e adólevonási joga az adott időszakban (pl. továbbszámlázza-e a telefonköltséget, személy- vagy tehergépkocsihoz tartozik a számla, a reprezentációs költség továbbszámlázásra kerül-e, pénzforgalmi elszámolás esetén mikor történt a pénzügyi teljesítés stb.). Emiatt senkinek nem javasoljuk, hogy a NAV által készített tervezetet a könyvelővel történő egyeztetés nélkül elfogadja.

Összefoglalva: a tervezet egy plusz ellenőrzési lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, de nem automatizálja a könyvelési és bevallás készítési folyamatokat sem.

Email
Print