Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Hogyan adózik a magánszemély tárgyi eszköz értékesítéséből származó jövedelme?

Számos olyan élethelyzet előfordul, amikor a magánszemély tárgyi eszközt értékesít (pl. eladja a kinőtt gyermekruhákat, a lecserélt mosógépet vagy leváltja az autót), éppen ezért fontos megvizsgálni, hogy mikor keletkezik adófizetési kötelezettség, és miként kell azt teljesíteni.

Első körben meg kell különböztetni 3 definíciót: a bevételt, a költséget és a jövedelmet, ugyanis az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a bevételből le kell vonni az ezzel szemben elszámolható költségeket és így kapjuk meg az adóalapot.

Bevételnek minősül minden, amit a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Ide sorolandó:

 • az eladási ár
 • a cserében / ingyen kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke
 • abban az esetben, ha a magánszemély az ingó vagyontárgyat gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként adta át, akkor a társasági szerződésben meghatározott érték

Költségként elszámolható:

 • a megszerzésre fordított összeg (vásárlásról szóló szerződés, nyugta vagy más bizonylat szerinti érték,
 • cserébe kapott tárgyi eszköz esetén a csereszerződésben meghatározott érték) és az ezzel összefüggő más kiadás (pl. ügyvédi díj, szállítási költség stb.)
 • az értéknövelő beruházás értéke
 • az átruházással kapcsolatos egyéb kiadások összege

Ha a megszerzésre fordított összeg a fenti szempontok alapján nem állapítható meg, úgy a bevétel 25 %-a minősül jövedelemnek, és emellett már más költség nem érvényesíthető.

Az értékesítésből származó jövedelem adójának megállapítása során különbséget kell tenni üzletszerűen és nem üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység között.

Üzletszerűnek akkor minősül az értékesítés, ha a magánszemély azt rendszeresen, tartósan folytatja és ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi. (Azért vásárol tárgyi eszközt, hogy tovább értékesítse, saját maga azt nem használja.)

Ebben az esetben, a magánszemélynek akkor nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, ha az értékesítésből származó bevétele az adóév során együttesen nem éri a 600 ezer forintot.

Ha a bevétele a 600 ezret eléri vagy meghaladja, úgy a teljes bevétel adófizetési kötelezettség alá kerül, amelyet 15%-os személyi jövedelemadó (SZJA) és 17,5%-os szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) terhel. Mivel a SZOCHO megfizetésére a magánszemély kötelezett, így az adó alapja az előzetesen megállapított jövedelem 85%-a.

Például: A magánszemély antik bútorokat értékesít 1.000.000 Ft összegben, a beszerzésről nem rendelkezik bizonylattal.

 • bevétel: 1.000.000 Ft
 • jövedelem (bevétel 25%-a): 250.000 Ft
 • adóalap (jövedelem 85%-a): 212.500 Ft
 • SZJA (15%): 31.875 Ft
 • SZOCHO (17,5%): 37.188 Ft

Nem minősül üzletszerűen végzettnek a tevékenység abban az esetben, ha a magánszemély olyan tárgyi eszközt értékesít, amelyet saját használata céljából szerzett be, majd a hasznosítást követően válik meg tőle.

Ebben az esetben, ha az év során értékesített eszközök jövedelmének adója együttesen nem haladja meg a 30 ezer forintot, úgy a magánszemély mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Ez a kedvezmény szabály 200 ezer forintnyi jövedelemre vonatkozik. Ha az átruházásból származó jövedelem meghaladja a 200 ezer forintot, úgy csak a felettes rész adóköteles. Emellett a 600 ezres mentesített bevételi értékhatár rájuk is vonatkozik.

Például: A magánszemély festményt értékesít 590.000 Ft összegben, a beszerzésről rendelkezik bizonylattal, melynek értéke 350.000 Ft.

 • bevétel: 590.000 Ft
 • költség: 350.000 Ft
 • jövedelem (bevétel-költség): 240.000 Ft
 • adóköteles jövedelem: 0 Ft, mivel igaz, hogy a jövedelem a 200 ezer forintos határt meghaladja, de a bevétel nem éri el a 600 ezres mentesített bevételi értékhatárt

Ha a magánszemély nem üzletszerűen végzi a tevékenységet és az értékesített ingóságok beszerzését igazoló számlák már nincsenek meg, úgy a rájuk vonatkozó adómentesség 800 ezer forint bevételre értendő. Jövedelem: 800.000 Ft * 25% = 200.000 Ft

Az adóköteles tárgyi eszköz értékesítése nem üzletszerűen végzettség tevékenység esetén csak 15%-os SZJA fizetést von maga után.

Például: A magánszemély gépjárművet értékesít 1.250.000 Ft összegben, a beszerzésről nem rendelkezik bizonylattal.

 • bevétel: 1.250.000 Ft
 • költség: 0 Ft
 • jövedelem (bevétel 25%-a): 312.500 Ft
 • adóköteles jövedelem: 312.500 Ft- 200.000 Ft = 112.500 Ft
 • SZJA (15%): 16.875 Ft
Email
Print