Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki minősül belföldi illetőségű adózónak?

 • a gazdasági társaság (ideértve a nonprofit gazdasági társaságot),
 • a szövetkezet,
 • az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat,
 • az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda, az erdő birtokossági társulat,
 • a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete [MRP],
 • a vízi társulat,
 • az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), továbbá az egyház, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • a felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthon,
 •  az európai területi együttműködési csoportosulás,
 • az egyéni cég,
 • az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC),
 • a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld.
Email
Print