Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi szükséges egy számlatömb vásárlásához?

Amennyiben kézi számla kiállítása mellett döntünk, úgy ahhoz számlatömböt kell vásárolnunk, melyet a legtöbb nyomtatványboltban megtalálhatunk.

Ha aláírásra nem jogosult személy szerzi be a számlatömböt, úgy magával kell vinnie a következőket:

  • vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartásba vételi igazolás másolata
  • adószámot igazoló okirat másolatát
  • cégszerűen aláírt, két tanúval ellátott meghatalmazást
  • a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a meghatalmazást végleg át kell adni a nyomtatvány eladójának)
  • a meghatalmazó és a meghatalmazott személyi okiratai, adókártyái

Amennyiben az aláírásra jogosult személy vásárolja meg a számlatömböt:

  • elegendő bemutatnia személyes iratait, adókártyáját,
  • valamint igazolnia kell, hogy képviseleti joggal rendelkezik (ezt legegyszerűbben az aláírási címpéldánnyal / aláírás mintával tudja megtenni).

A leggyakrabban használt nyomtatványok (készpénz-fizetési számla, számla, nyugta, bevételi- és kiadási pénztárbizonylat, szállítólevél, kiküldetési rendelvény, menetlevél, pénztárjelentés) esetében az eljárás azonos.

Email
Print