Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni?

Olyan vagyonszerzés esetén, amely ajándékozással valósul meg, ajándékozási illetéket kell fizetni.

Az ajándékozási illeték minden belföldi magánszemélyre vonatkozik, illetve amennyiben a vagyonszerzés követelés elengedésével, engedményezéssel, tartozásátvállalással keletkezik, akkor belföldön bejegyzett szervezetekre is hatállyal van.

Az illeték tárgya:

  • ingatlan ajándékozása
  • ingó ajándékozása (ideértve a pénzt is, abban az esetben, ha az ténylegesen átadásra kerül)

Azonban csak abban az esetben kell ajándékozási illetéket fizetni, ha a korábban felsorolt ajándékozásokról okiratot állítottak ki, vagy ingóság esetén annak értéke meghaladja a 150 000 forintot.

Az illeték mértéke az ajándék 18 %-a, lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén 9 %.

Amennyiben gépjármű vagy pótkocsi tulajdonjoga, vagyoni értékű joga az illeték tárgya, akkor az ajándékozási illeték mértéke a visszterhes vagyonátruházási illeték (a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%) kétszerese.

Az illetékkötelezettség keletkezésének napja

  • ingatlan esetében a szerződés megkötésének napja,
  • ingó ajándékozás esetében az okirat aláírásának napja, okirat hiányában pedig a vagyonszerzés napja, amennyiben külföldön állítottak ki okiratot, akkor az illetékkötelezettséget megállapításának napja.

A kötelezettség keletkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a vagyonszerzést az adóhatóság felé, az általa rendszeresített nyomtatványon.

A fizetésről az adóhatóság határozatban értesíti az illetékest.

Vannak olyan esetek, amikor mentesülünk az ajándékfizetési kötelezettség alól akkor is, ha az ajándékozásról okirat készül vagy az átadott ingóság értéke meghaladja a 150 000 forintot. A leggyakrabban előforduló ilyen eset, ha az ajándékot egyenesági rokontól vagy házastárstól kapjuk.

Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni Írisz Office adótervezés 1

Email
Print