Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen feltételekkel lehet igénybe venni a növekedési adóhitelt?

 

A növekedési adóhitelt a gyors ütemben fejlődő vállalkozások támogatására találták ki, ami lehetővé teszi hogy a társasági adót ne egyszerre, hanem részletekben fizesse be az arra jogosult.

Az alábbi feltételek teljesülésével vehető igénybe:

 • ha a vállalkozás tárgyévi adózás előtti eredménye ötször nagyobb, mint a tárgyévet megelőző év adózás előtti eredménye, azonban a következő elemek nélkül számítva:
  • kapott (járó) osztalék
  • kapott (esedékes) kamat
  • az adóévben az adózó kapcsolt vállalkozásától
  • visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás, véglegesen átvett pénzeszköz összege, és térítés nélkül átvett eszköz értéke
  • az adózó kapcsolt vállalkozása által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek adóévi bevételként elszámolt összege
 • legalább 4. éve társasági adóalany
 • nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban az adóévben, és az azt megelőző 3 évben
 • nyilatkozatot tesz az adóhatóságnak az adóelőleg kiegészítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig
Email
Print