Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen képzéseket kell ÁFA mentesen számlázni?

A szolgáltatás közérdekű jellegére tekintettel az Áfa törvény a szolgáltatást nyújtó személyére/minőségére is tekintettel a következő képzési formák esetében biztosít ÁFA mentességet:

• a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatási képzés, amelyet a közszolgáltató, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző, a szakképzésről szóló törvény szerinti akkreditált vizsgaközpont, ennek hiányában a szakmai vizsgát, illetve a képesítő vizsgát a szakképzésről szóló törvény szerint megszervező személy ilyen minőségében teljesít,
• az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás, továbbá az egyéb oktatás vagy képzés keretében, ideértve az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódó, óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző által szervezett magánóraadást is.

 

 

Az egyéb oktatás körébe tartozó képzések közül áfamentes:

• a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga,
• a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy engedély birtokában szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga,
• a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga,
• a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.

 

 

Fontos, hogy a nem egyéb oktatásba tartozó képzések (a legelső két pont) estében nem kötelező a számlaadás, a szolgáltatás megtörténtét elegendő számviteli bizonylattal alátámasztani (de természetesen megengedett a számla kiállítása is). Az egyéb oktatásra ez nem vonatkozik, vagyis ott számlát kötelező kiállítani.

 

Amennyiben egy vállalkozás áfamentes és áfaköteles tevékenységet is végez, úgy a felmerült költségeknél vizsgálni kell az áfalevonási jogot, az alábbiak szerint.

Email
Print