Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen szabályok vonatkoznak a munkabér kifizetésére?

A munkabér védelméről és kifizetésének szabályairól a Munka Törvénykönyve rendelkezik. Számos paragrafus tartalmazza az erre vonatkozó kötelezettségeket.

A munkabért alapesetben forintban kell megállapítani és kifizetni – ettől eltérni csak külföldön történő munkavégzés vagy más jogszabály eltérő rendelkezése alapján lehet.
Emellett a munkabért megfizetni utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formában sem lehet.

Nagyon fontos, hogy a járandóságot legalább havonta egy alkalommal el kell elszámolni, de ha a felek másképp állapodtak meg, akkor akár heti vagy napi rendszerességgel is kifizethető a bér. A kifizetett bér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a munkáltató köteles írásbeli tájékoztatást adni.

A jogszabály alapján a munkabért a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig ki kell fizetni. A kifizetés a munkavállaló nyilatkozata alapján történik: ő rendelkezhet arról, hogy a bér megfizetését készpénzzel történő átadással vagy utalással teljesítse a foglalkoztató.

A törvényben foglalt szabályoktól eltérni nem, vagy egyes esetekben csak a munkavállaló javára lehet.

Email
Print