Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen támogatásban részesülhetnek a kistelepülési üzletek?

Olyan üzletek részesülhetnek a vissza nem térítendő támogatásban, ahol napi fogyasztási cikkeket értékesítenek, a főtevékenysége pedig élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem vagy olyan üzlet, ami vállalja ezt a tevékenységet, ha a településen még ilyen tevékenységet folytató üzlet nem működik.

 

A támogatás igénylehető a foglalkoztatási költségek csökkentéséhez, illetve az üzlet kialakításához, fejlesztéséhez. Egyszerre több tevékenységre is igényelhető. Tehát a támogatás nyújtható:

a) az üzlet felújítására, bővítésére, építésére, akadálymentesítésére,
b) a tevékenység ellátásához szükséges eszközök beszerzésére (pl: bútor, hűtő, pénztárgép),
c) üzemeltetés érdekében indokolt képzési költségre,
d) ingatlan vételárára,
e) munkabérhez kapcsolódó terhekre.

 

A támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

• amennyiben az a) pontra igénylik, akkor maximum 50 000 000 Forint, de az elszámolható költség legfeljebb 80%-a,
• amennyiben az b-c) pontra igénylik, akkor maximum 12 000 000 Forint, de az elszámolható költség legfeljebb 75%-a,
• amennyiben az d) pontra igénylik, akkor maximum 5 000 000 Forint, de a vételár legfeljebb 50%-a,
• a támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő közterhek összege az adott évre. (hatálybalépés évében maximum 2 fő, azt követő évben maximum 1 fő)

 

A támogatás csak kistelepüléseken vehető igénybe. Egy település akkor minősül kistelepülésnek, ha a kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző év január 1-jén 2 000 fő vagy az alatti az állandó lakosság szám.

Az igényléshez támogatási kérelem benyújtása szükséges, melyet az erre a célra fejlesztett elektronikus felületen lehet megtenni. A benyújtás határidejét 2021. április 1-jéig a kormány és a lebonyolító szerv honlapján felhívásban teszik közzé.

Email
Print