Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai

2020. július 1-jétől megváltoztak a számlaadat-szolgáltatás szabályai.

Megszűnt a 100.000 forintos értékhatár, ami azt jelenti, hogy, az összes, belföldi adóalanynak kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAV felé. A befogadott számlákról, számlával egy tekintet alá eső okiratokról továbbra is az áfabevallás M lapjain kell nyilatkozni.

Az áfabevallás M lapján adatot kell szolgáltatni tehát:

 • olyan termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, és az előzőek ellenértékébe beszámító előlegről befogadott számláról, ami alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol, függetlenül az áthárított adó összegének nagyságától,
 • illetve olyan számlákról, amik az az adólevonás alapjául szolgáló számlát módosítják, érvénytelenítik, és az áfabevallásban elszámolandó, összegszerű hatása van.

A következő adatokat kell feltüntetni az adatszolgáltatásban:

 • az adózó adószámának első nyolc számjegyét
 • a számlában feltüntetett áfaalapot
 • a számlában feltüntetett áfaösszeget
 • a számla sorszámát
 • ha a számlában szerepel teljesítési időpont, akkor azt
 • ha a számlán nem szerepel teljesítési időpont, akkor a számlán szereplő számlakibocsátási időpontot

Módosító, érvénytelenítő számla esetén fel kell tüntetni az előbbieken kívül a módosító, érvénytelenítő okirat sorszámát és az adóalap, áthárított adó összegének a módosításból, érvénytelenítésből eredő változását.

Ha egy eredeti számlához több módosítás tartozik, akkor a teljes számlasorozatot meg kell adni, tehát a közbülső módosító számlákat is fel kell tüntetni.

Ezek jelölésére szolgálnak az M lapon a következők:

 • E (eredeti)
 • K (nem a tárgyidőszakban elszámolt)
 • KT (a tárgyidőszakban elszámolt)

Adatszolgáltatási kötelezettség továbbra is olyan számláknál értendő, amelyeken áthárított áfa szerepel. Így felmerülnek olyan esetek, amelyeknél NEM kell adatot szolgáltatni:

 • továbbra sem kell adatot szolgáltatni például a fordított adózás alá tartozó és az adómentes ügyletről befogadott számlákról
 • a módosító számláról csak akkor szolgáltatandó adat, ha a módosítás eredményeként változik az áthárított adó összege

Azonban az adólevonási jog alapjául szolgáló számlát érvénytelenítő számláról mindig adatot kell szolgáltatni, mivel az értelemszerűen csökkenti a levonható adó összegét, így annak alapján az áfabevallásban fizetendő adót növelő tétel számolandó el.

Pénzforgalmi elszámolást választó adóalany esetén:

Előfordulhat, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által kibocsátott számla alapján a számlabefogadó adóalany a számlán áthárított adót csak több részletben, több adómegállapítási időszakban vonhatja le.

Ilyenkor a bizonylatról csak egyszer kell adatot szolgáltatni, még pedig akkor, amikor az adóalany a számla alapján először érvényesít adólevonási jogot.

Email
Print