Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Diák foglalkoztatásának fő szabályai

A nyári szünetben gyakran felmerül a diákok munkavégzésének kérdése, az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze:

Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki diákként dolgozhasson?

Fő szabály szerint munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte, de az iskolai szünet időtartama alatt – annak a 15. életévét betöltött tanulónak is engedélyezett a foglalkoztatása, aki nappali rendszerű képzés keretében (általános iskolában, szakiskolában, középiskolában) folytatja tanulmányait.
• Amennyiben a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport- , hirdetési tevékenység keretében a 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható
• A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel.

Milyen módon foglalkoztathatók a diákok?

A tanuló – mindenki máshoz hasonlóan – alkalmazható:
• munkaviszonyban;
• munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel); vagy
• egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
• háztartási alkalmazottként (pl. babysitter).

Az előbbieken túl kizárólag a diákok munkavállalásához kötődő foglalkoztatási forma az iskolaszövetkezetben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tag munkavégzése.

Ha a tanulót munkaviszonyban foglalkoztatják, milyen adó, illetve járulék kötelezettségek terhelik?

• adózási szempontból a diákok munkaviszonyból származó jövedelme ugyanúgy bérjövedelemnek tekintendő, mint bármely más munkavállaló esetében.
• A munkáltató az általános szabályok szerint köteles levonni és megfizetni a személyi jövedelemadó- előleget. Az összevont adóalap után fizetendő adó mértéke 15 százalék.
• A tanuló a jövedelem után 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, továbbá 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet, ezeket a munkáltató állapítja meg, vonja le a tanuló munkabéréből és gondosodik annak az állami adó- és vámhatóság felé történő befizetésről, bevallásáról is (a tanulónak ezzel kapcsolatban kötelezettsége nincs).

E közterhek megfizetésével a diák biztosítottá is válik.

Amennyiben a diákot rendes munkaviszonytól eltérően foglalkoztatná,
(megbízási szerződés, egyszerűsített foglalkoztatás, háztartási alkalmazott)
kérjük keresse munkatársainkat, ez esetekre ugyanis eltérőek a szabályok
(a közterhek mértéke, a biztosítotti jogviszony, az időtartam tekintetében is).

Email
Print