Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Ki minősül kockázatos adózónak?

Kockázatosnak minősül az az adózó, aki az alábbi feltételek közül legalább egynek megfelel:

  • nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján szerepel
  • nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján szerepel
  • be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szerepel
  • kényszertörlési eljárás alatt áll
  • egy éven belül az adóhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott a céggel szemben
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel
  • a terhére kiszabott, a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát
  • székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző 3 évben

A csoportos adóalany akkor is kockázatosnak minősül, ha csak egy tagja kockázatos.

Különválás, kiválás, illetve átalakulás esetén a jogutód megtartja a jogelőd minősítését.

Email
Print