Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mi az az ellenőrzött tőkepiaci ügylet?

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek adózásáról itt olvashat.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet a befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével a Bszt. törvény szerint meghatározott – csereügyletnek nem minősülő – pénzügyi eszközre (ide nem értve a zárt körben kibocsátott értékpapírt), árura kötött ügylet, valamint a Hpt. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve a Bszt. törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, bármely esetben akkor, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, ide nem értve az olyan ügyletet, amelynek teljesítése a befektetési szolgáltatót megbízó, és/vagy az általa képviselt felek (a magánszemély, és/vagy vele akár közvetve is érdekközösségben lévő bármely személy) által meghatározott – a szokásos piaci értéktől eltérő – ár alkalmazásával történik, és

  • amely a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv (Felügyelet) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,
  • amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek, amely állammal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és
    • az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és
    • ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a Felügyelet közötti információcsere, és
    • amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

Hüvelykujjszabályként megfogalmazhatjuk, hogy azok az ügyletek, amit a magánszemély brókercéggel vagy bankon keresztül standard termékekre köt, ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősülnek; viszont, ha közvetlenül megvásárolja pl. egy Zrt. részvényét egy magánszemélytől vagy más vállalkozástól, úgy az már nem minősül ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek.

Email
Print