Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mikor mentesül egy vállalkozás a gépjármű vagyonátruházási (vagyonszerzési) illetékének megfizetése alól?

Mikor mentesül a vállalkozás a vagyonszerzési illeték megfizetés alól?

Az illetéktörvény alapján mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50 %-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó). Továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése.

 

 

Mi a mentesség feltétele?

A vállalkozásnak illetékmentességi kérelmet kell benyújtania a a NAV felé, ezen kívül pedig nyilatkozni szükséges arról, hogy a mentesülési feltételek teljesülnek.

 

 

Kérheti-e az illetékmentességet a tevékenységét kezdő vállalkozás?

Az a vagyonszerző gépjármű-forgalmazó vállalkozó kérheti az illetékmentességet, aki a nyilatkozattétel adóévében úgy nyilatkozik, hogy az adott évben kezdi a gépjármű-forgalmazási tevékenységet és nettó árbevételének legalább 50%-a gépjármű-forgalmazásból fog származni.

Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására vonatkozó vállalás nem teljesül, akkor az állami adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illetéket a vállalkozó terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás meghiúsulásának tényét a vállalkozó az adóévet követő hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni.

Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében megállapítja, hogy a vagyonszerző vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.

 

 

Milyen időközönként kell kérelmet benyújtani?

A mentesség biztosítására irányuló határozat kiadása iránt – a feltételek fennállása esetén – adóévenként kell kérelmet benyújtani az illetékes adóhatóságnál.

Email
Print