Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Milyen bérpapírt kell kiadni a munkavállaló részére?

Előző egypercesünkben olvashatták, hogy a Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató a kifizetett bér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hó 10-ig köteles írásbeli tájékoztatást adni a munkavállaló részére.

A jogszabályi előírások alapján a bérpapírnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét és a levonások jogcímét is ellenőrizni tudja.

Ebből adódóan az elszámolásnak tartalmaznia kell:

  • személyes azonosító adatokat
  • időadatokat (ledolgozott munkanap, szabadság, betegszabadság)
  • alapadatokat (besorolási bér, távolléti díj)
  • adóköteles bérek jogcímét és összegét(pl. munkabér, bérpótlékok)
  • egyéb juttatásokat (béren kívüli és egyes meghatározott juttatások)
  • levont adók és járulékok megnevezését, összegét, kedvezmények elszámolását
  • munkáltatót terhelő járulékokat
  • bérből történő letiltás jogcímét és összegét
  • az összesített bruttó és nettó bért

A hatályos törvény – ellenben a korábbi rendelkezésekkel – írásbeli tájékoztatásnak minősíti az elektronikus dokumentumot is, feltéve, hogy az információk változatlan visszatekintésére és a kiállítás dátumának megjelenítésére alkalmas. Manapság elterjedtek az elektronikus felületről letölthető kifizetési jegyzékek, de ide sorolandó az e-mail és az sms is.

Az elszámolást részletező bérjegyzéken kívül a bér kifizetését a munkavállaló aláírásával ellátott átvételi elismervénnyel is igazolni szükséges. Az átutalással megfizetett bér igazolására a bérlista szolgál. Amennyiben a munkavállaló a bérét készpénzben kapja meg, úgy annak a hivatalos kifizetése kiadási pénztárbizonylattal történik.

Az említett, bérelszámolásra alkalmas dokumentumokat az aktuális havi bérszámfejtési anyagokkal megküldjük ügyfeleink részére.

Email
Print