Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Mit érdemes tudni az ajándékozási illetékről?

Ajándékozási illetéket akkor kell fizetni, ha az ajándékozással történt vagyonszerzésről okiratot állítottak ki vagy ha okiratot nem állítottak ki, de az ingóság forgalmi értéke meghaladja a 150.000 Ft-ot.

Illetékfizetés terheli az ingóság (ideértve a pénzt is, abban az esetben, ha az ténylegesen átadásra kerül), az ingatlan ajándékozását, valamint a vagyoni értékű jog ingyenes alapítását, ingyenes átadását és ellenszolgáltatás nélküli lemondását is.

Az illetékfizetési kötelezettség megállapításánál vizsgálni kell a területi illetőséget is. Ezek alapján illetéket kell fizetni:

 • belföldi ingatlan esetén
 • ha az ingóság átadása belföldön történik

A fizetési kötelezettség keletkezése:

 • ingatlan esetén az ajándékozási szerződés megkötése napján
 • ingóság és vagyoni értékű jog ajándékozásakor az okirat aláírása napján, míg okirat hiányában a vagyonszerzés napján
 • A vagyonszerzést az adóhatóság felé 30 napon belül be kell jelenteni a kötelezettség keletkezését követően.

Az ajándékozási illeték mértéke:

 • Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18 %-a (tiszta érték: forgalmi érték – ajándékot terhelő adósság, vagyoni jogból származó terhek).
 • Lakástulajdon és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén 9 % az illeték.
 • Amennyiben gépjármű vagy pótkocsi tulajdonjoga, vagyoni értékű joga az illeték tárgya, akkor az ajándékozási illeték mértéke a visszterhes vagyonátruházási illeték (a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%) kétszerese.

Mit érdemes tudni az ajándékozási illetékről Írisz Office adótervezés 2

Illetékmentességet kétféle módon lehet érvényesíteni:

 • Tárgyi illetékmentesség jogcímen mentes a fizetési kötelezettség alól:
  • ajándékozó egyenes ágbeli rokona által megszerzett ajándék
  • ajándékozó házastársa, bejegyzett élettársa által megszerzett ajándék                       Kapcsolódó egypercesünkért kattintson ide!
  • házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó jövedelemszerzés
  • a telektulajdon megszerzése, ha az illetékkiszabástól számított 4 éven belül lakóházat építenek a telken
  • a munkáltató által a munkavállaló részére adott ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól
  • közüzemi díjtartozás szolgáltató általi elengedése
  • pénzügyi intézmény általi tartozás elengedése
 • Személyes illetékmentességben részesül többek között a magyar állam, a helyi önkormányzatok, a költségvetési szerv, egyházi jogi személy, alapítvány, a Magyar Nemzeti Bank, az egészségbiztosítási szerv, vízgazdálkodási társulat, egyesület, közegyesület.
Email
Print