Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR)

Napjainkban egyre több hulladék keletkezik (a háztartásokban, vállalkozásoknál, illetve az ipari termelés során), viszont ennek túl kevés részét hasznosítjuk újra, így a környezetet is egyre jobban terheljük. Az Európai Unió (EU) emiatt szigorú irányelveket fogalmazott meg annak érdekében, hogy a hulladék minél nagyobb részét használjuk fel újból valamilyen formában.

Magyarországon az a cél, hogy az uniós előírásoknak megfelelően a hazai települési hulladékmennyiség legalább 65%-át újrafeldolgozzuk 2040-re. A kiterjesztett gyártói felelősség (extended producers responsibility, azaz EPR) lényege, hogy a termék hasznos élettartama végén szükséges hulladékkezelés (beleértve az újrahasznosítást is) a gyártók, illetve az első belföldi forgalomba hozók felelőssége, valamint a pénzügyi terheket is nekik kell állniuk.

A hulladék kezelésének a megszervezésért tehát a gyártó felel, viszont ezt végezheti helyette kollektív módon más is. Magyarországon a MOL egyik leányvállalata, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szervezi meg az EPR alá tartozó gyártói kötelezettségeket, ennek anyagi részét pedig a gyártók finanszírozzák.

A következő körforgásos termékek gyártóira vonatkozik regisztrációs és díjfizetési kötelezettség 2023. július 1-jétől: 

  • csomagolóanyagok
  • egyes egyszer használatos műanyag termékek
  • elektromos és elektronikus berendezések
  • elemek és akkumulátorok
  • gépjárművek és alkatrészeik
  • gumiabroncs
  • reklámhordozó és irodai papír
  • használt sütőolaj
  • textil termékek
  • fából készült bútorok

A fenti termékek valamelyikét gyártó (vagy Magyarországon először forgalomba hozó) vállalkozásoknak április 1-jétől regisztrálniuk kell a MOHU Partner Portálján. Aki nem a MOHU-n keresztül, hanem egyénileg szeretné teljesíteni a hulladék kezelését/újrahasznosítását, annak is regisztrálnia kell, hiszen itt tudják kezdeményezni az egyéni teljesítésre vonatkozó egyedi szerződések megkötését.

Ezzel párhuzamosan a gyártóknak kezdeményezniük kell az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a nyilvántartásba vételüket. Erre azért van szükség, mert az EPR köteles tételek mennyiségéről e hatóság felé kell adatot szolgáltatniuk a gyártóknak a negyedévet követő hónap 20-áig. (Illetve első alkalommal a harmadik negyedévről 2023. október 15-éig.) Az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóság ezeket az adatokat elküldi a MOHU-nak és a MOHU állít ki ez alapján a gyártó részére egy számlát a negyedéves díjról. Ezt a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell pénzügyileg rendezni.

Nézzünk meg néhány gyakran felmerülő kérdést:

Az EPR rendszer miatt megszűnik a NAV részére bevallandó és fizetendő termékdíj?

Nem, az EPR és a termékdíj egymással párhuzamosan működik tovább. A NAV részére fizetendő termékdíj azonban csökkenthető a MOHU-nak fizetett összeggel, így elkerülve a kettős adóztatást.

Termékdíjra kötelezett vagyok, vonatkozik rám a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere is?

Igen, ezzel kapcsolatban mindenképpen azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot a termékdíj szakértőjükkel.

Amennyiben nincs termékdíj szakértőjük, az Írisz Office tud ajánlani a témában jártas szakembert.

Eddig nem voltam termékdíj fizetésre kötelezett. Akkor biztosan nem érint az EPR rendszer?

A kiterjesztett gyártói felelősség rendszerébe tartozó termékek köre kicsit bővebb, mint a termékdíj köteles termékek köre (pl. textiltermékek, sütőolaj), így, ha az Ön vállalkozása a cikkben felsorolt termékek gyártója/első belföldi forgalomba hozója, akkor azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy termékdíj szakértővel.

Email
Print