Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Minden vállalkozásnak kötelező a Cégkapun történő regisztráció 2017. augusztus 30-ig

 

Tudnivalók a Cégkapuról

Törvényi hivatkozás: 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 

 

Cégkapu létrejöttének oka

2018. január 1-jétől kötelező lesz a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való közvetlen elektronikus kapcsolattartás és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés, és az azon történő fogadás. Ennek teljesítése érdekében hozta létre a Magyar Állam a Cégkapu szolgáltatást.

Bejelentkezési határidő

2017. augusztus 30-i határidővel kell megtenni a nyilatkozatot, míg az újonnan alakult gazdálkodó szervezeteknek a nyilvántartásba vételét vagy (a nyilvántartásba vételre nem kötelezetteknek) létrejöttét követő nyolc napon belül.

A gazdálkodó szervezet – ha működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele kötelező – a nyilvántartásba vételét megelőzően is igényelhet cégkaput.

Bejelentési határidő megsértése

2017. december 31-ig nem számíthat szankcióra a bejelentési kötelezettségét időben nem teljesítő gazdálkodó, azonban a türelmi idő lejárta után a mulasztó cégeknek hatósági ellenőrzésre és felügyeleti eljárásra is számítaniuk kell.

Cégkapu célja

A Cégkapu létrejöttének célja, hogy megkönnyítse a gazdálkodók és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, azaz az eddigiekben papíralapú kommunikáció – a feltételek rendelkezésre állása esetén – elektronikus úton történhet. A Cégkapu lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a gazdálkodónak lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

Cégkapu vs. Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapura magánszemélyek regisztrálnak, míg a cég képviselője – egy erre szolgáló NAV-os adatlapon – bejelenti azt, hogy kik (mely magánszemélyek) intézhetik – saját ügyfélkapujukon keresztül – a vállalat meghatározott ügyeit. Ezt az adatlapot az érintett felek aláírásával kell(ett) beadni a NAV-hoz.

2018. január 1-jétől már maguk a vállalkozások kötelesek az Ügyfélkapu mintájára létrehozott Cégkaput nyitni, ugyanakkor az nem fogja kiváltani az Ügyfélkaput, hanem kiegészíti azt.

Cégkapu létrehozás feltétele

A cég képviselőjének ügyfélkapus regisztrációja az egyetlen feltétel. Amennyiben ez nincs meg, azt haladéktalanul pótolni kell.

Cégkaput kezelő személy

Maga a cég hivatalos képviselője, vagy az általa megbízott személy, akinek feladata a Cégkapura érkező e-mailek figyelése, kezelése.

Milyen üzenetek várhatóak a Cégkapura?

2018-tól többek között a közigazgatási szervek, az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a végrehajtók és a közüzemi szolgáltatók kötelesek lesznek meghatározott esetekben az elektronikus ügyintézést biztosítani. Az ilyen formában intézhető ügyek  köre kezdetben várhatóan még szűk skálán fog mozogni, azonban folyamatos bővülés prognosztizálható.

Kik kötelezettek Cégkapu nyitására?

A gazdálkodó szervezetek, így a bt-k, kkt-k, kft-k, nyrt-k és zrt-k, valamint az egyéni cégek, alapítványok, egyesületek, stb. a kötelezettek.

Az egyéni vállalkozók nem nyithatnak Cégkaput.

Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.

Elvégezheti-e a regisztrációt a könyvviteli szolgáltató a cégvezető helyett?

A bejelentkezés csak az aláírásra jogosult képviselő Ügyfélkapuján végezhető el, így amennyiben ehhez elérést biztosít valaki a könyvviteli szolgáltatónak, akkor kaphat az amúgy egyszerű regisztrációs folyamatban segítséget, ugyanakkor javasolt azt mindenkinek önállóan elvégezni.

Tárhely a Cégkapun

300 MB/szervezet, ami 2017. december 1-jével lesz elérhető. A szolgáltató biztosítja, hogy a küldemények mérettől függetlenül is beérkezzenek a tárhelyre.

Bejelentkezés folyamata

A regisztráció valóban egyszerű, és 2-3 percnél többet nem vesz igénybe, ezért ne halogassuk azt.

A bejelentkezéshez szükséges weboldal ITT érhető el.

cégkapu bejelentkezés 1

A bejelentkezést követően az ügyfélkapus azonosítást választva jutunk el a kívánt felületre.

cégkapu bejelentkezés 2

Az ügyfélkapus bejelentkezési adatok megadása és az ÁSZF elfogadása után már csak az érintett vállalkozás adószámát, illetve az elektronikus ügyintézésre használni kívánt e-mail címet kell megadni, és már kész is a regisztráció.

cégkapu bejelentkezés 3

Email
Print