Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

A külföldi vevő felé történő termékértékesítés áfája

Nem mindig egyszerű eldönteni, hogy egy termékértékesítés esetén milyen áfakulcsot alkalmazzunk, hiszen partnerünk lehet magánszemély vagy gazdasági társaság, belföldi vagy külföldi, közösségi adószámmal rendelkezhet vagy sem. Ezek a különböző esetek mind más áfa-elszámolási helyzetet teremtenek. Következő tájékoztatónkban ahhoz szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a vevő helyes besorolása után könnyű legyen eldönteni az alkalmazandó szabályokat.

A vevő besorolása

Egy termék értékesítésének áfa-tartalma attól függ, hogy a vevő milyen minőségében jár el.

Ez alapján a következő négy esetet lehet elkülöníteni:

  • a vevő belföldi személy,
  • a vevő olyan, az Európai Közösségen belüli személy, aki nem rendelkezik érvényes közösségi adószámmal,
  • a vevő az Európai Közösségen belüli, közösségi adószámmal rendelkező személy,
  • a vevő az Európai Közösségen kívüli, ún. harmadik országbeli személy.

Közösségi adószáma az Európai Közösségben címmel bíró adóalanynak lehet, azonban a megléte nem kötelező, vagyis vannak olyan közösségi adóalanyok, akiknek nincs közösségi adószámuk. A harmadik országok adóalanyainak pedig biztosan nincsen közösségi adószáma.

Ha a vevő belföldi…

Amennyiben a termék vásárlója belföldi, az értékesítésről kiállítandó számlán a megfelelő magyar áfakulcsot kell feltüntetni (0, 5, 18, 27 %), függetlenül attól, hogy a vevő magánszemély vagy szervezet.

Ha a vevő külföldi és nincs közösségi adószáma…

A külföldi, közösségi adószámmal nem rendelkező vevőkre alapesetben a belföldi vevőre vonatkozó szabályok érvényesek, vagyis magyar áfát tartalmazó számlát kell feléjük kiállítani.

Van viszont egy kivétel: ha a terméket a vevőhöz az eladó elfuvarozza (elfuvaroztatja). Ez ún. távolsági értékesítésnek minősül. Ennek a módszernek külön feltételei vannak, amiket részletesen külön tájékoztatónkban olvashat.

Ha a vevő külföldi és van közösségi adószáma…

A közösségi adószámmal rendelkező külföldi vevőnek történő termékértékesítésnél a kiállítandó számla 0 % áfát tartalmaz. A számlán az egyéb kötelező adatok mellett fel kell tüntetni a vevő közösségi adószámát, illetve az alábbi megjegyzést:

„Az Áfa törvény 89. §-a alapján mentes az adó alól, az áfa megfizetésére a vevő kötelezett (fordított adózás).”

Ennek a módszernek további feltétele, hogy az eladó igazolni tudja, hogy a termék elhagyta az ország területét. Az igazolás nem elengedhetetlen a számla kiállításához, ugyanakkor szükséges az áfa helyes kezelésének bizonyításához. Ilyen igazolás lehet:

  • fuvarokmány (pl: szállítólevél, CMR)
  • vámokmány
  • készletre-vételi/üzembehelyezési jegyzőkönyv, ami a helyszín megjelölésével közvetetten igazolja, hogy a terméket külföldön vették készletre/helyezték üzembe

Amennyiben az áru kiszállítását nem mi végezzük, akkor ezek az iratok a termék átadásakor még nem állnak rendelkezésre, így az eladó kockázatot vállal azáltal, hogy az említett kötelező igazolás hiányában állítja ki a számlát. Ha ugyanis a vevő/fuvarozó végül nem juttatja el az eladóhoz a fuvarokmányt/vámokmányt/jegyzőkönyvet és az adóhatóság ellenőrzést végez az eladónál, akkor a hatóság megállapíthatja, hogy az eladó nem volt jogosult 0 %-os áfát tartalmazó számla kiállítására, hiszen nem tudja igazolni, hogy a termék elhagyta az ország területét. Ha az eladó nem kívánja felvállalni ezt a kockázatot, akkor megteheti, hogy

  • a termék átadásakor 27% áfát tartalmazó számlát ki,
  • a szükséges igazolás megérkezésekor helyesbíti a számlát és szükség esetén visszautalja az ÁFA összegét, és
  • egy új, már 0% áfás számlát ki.

Ha a vevő harmadik országbeli…

Harmadik országnak minősül minden olyan ország, ami nem tartozik az Európai Közösséghez (pl: USA, India, Kína, Svájc, stb.). Az ilyen országból származó vevőknél az értékesítésről főszabály szerint 0%-os áfa tartalmú számlát kell kiállítani, feltéve, hogy az értékesített termék bizonyíthatóan elhagyta az Európai Unió területét. Amennyiben a Közösség elhagyásának ténye nem bizonyítható, akkor a számlán a megfelelő magyar áfakulcsot kell feltüntetni (0, 5, 18, 27 %).

Email
Print