Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

06 1 55 00 510
[email protected]

Keresés

Energetika – Földgáz lakossági ellátásban

A lakossági földgáz szolgáltatás az Egyetemes Szolgáltatás keretében történik.

Az egyetemes szolgáltatói árak elosztási területenként vannak meghatározva sávos tarifarendszer szerint:

 • A lakossági ESZ I. díjkategória 41 040 MJ/év (kb. 1 200 m3 /év) értékhatárig
 • A lakossági ESZ II. díjkategória 41 040 MJ/év felett

Az alábbi táblázat mutatja a lakossági ESZ I díjszabást 41 040 MJ/év fogyasztási mennyiségig:

Foldgaz 1 tablazat 1

A következő tábla a lakossági ESZ II. díjszabást 41 040 MJ/év fogyasztási mennyiség feletti részét mutatja:

Foldgaz 1 tablazat 2

Változások 2022.08.01-től

A 2022.08.01-től bevezetett szigorítás értelmében a jogalkotó bevezette az ún. Földgáz versenypiaci költséget tükröző ár fogalmát (továbbiakban lakossági piaci ár), amely egy az egyetemes szolgáltatói díjszabáshoz képest lényegesen magasabb árat jelent. A lakossági vételezés esetén 1 729 m3 /év/fogyasztási hely, pontosabban 63 645 MJ/év/felhasználási hely mennyiségig a korábbi módszertan, míg afelett a lakossági piaci ár szerint kell elszámolni a felhasználókkal. A fenti értékhatár több vételezési hellyel rendelkező felhasználók esetén (pl. lakás mellett a hétvégi nyaraló) külön kell értelmezni minden mérő esetében. A lakossági piaci ár kb. 10 szeres emelést jelent a korábbi módszertanhoz képest, ám még így is messze elmarad a jelenlegi piaci árakhoz képest (lásd 2. cikkünket):

Foldgaz 1 tablazat 3

A fenti lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

Kedvezmény figyelembevétele

A szolgáltató a kedvezmény alkalmazása során 4 esetet különböztet meg:

 • Átalánydíjas fizetés (ún. egyenletes részszámlázás)
 • Fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolás (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás)
  • Vegyes profilú jelleggörbe
  • Fűtési profilú jelleggörbe
  • Lineáris gázfelhasználási jelleggörbe

Az általánydíjas vagy részszámlás fizetés esetén a felhasználó elszámolása során havonta egyenletes mennyiséget vesz figyelembe a szolgáltató, az időszak végén készül egy végszámla, amely az eltéréseket kezeli majd.

Fogyasztási jelleggörbe szerinti elszámolás során a három különböző profiltípust vesz figyelembe a szolgáltató:

 • a vegyes profil esetén a földgázt fűtésre, használati melegvíz előállításra és főzésre egyaránt használják,
 • a fűtési profil esetén csak fűtésre használják a földgázt,
 • a lineáris profil esetén csak főzésre használják a földgázt.

De lássuk a fenti eseteket részletesen is.

Átalánydíjas fizetés (ún. egyenletes részszámlázás)

Átalánydíjas fizetés választása esetén a felhasználó a várható éves fogyasztását, időarányosan havi egyenlő összegekben fizeti meg. A bediktált mennyiséget a szolgáltató nem veszi figyelembe. A felhasználó várható éves fogyasztását a korábbi fogyasztási szokások alapján határozzák meg. Az ügyfél bármikor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a várható fogyasztást megemeli vagy épp lecsökkenti. Ezt akkor érdemes megtenni, ha a fogyasztási szokásokban jelentős változás áll be. Az elszámolási időszak végén az éves leolvasást követően az ügyfél és a szolgáltató elszámolnak egymással, tehát az ügyfél csak a ténylegesen elfogyasztott energiát fizeti ki.

Fontos megjegyezni, hogy a kedvezmény figyelembevétele naparányosan történik az alábbi képlet szerint:

kedvezményes éves mennyiség (MJ) / 365 nap* a hónap napjainak száma (nap)

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik. Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 MJ (63 645 MJ / 365 nap), köbméterben számolva fűtőértéktől függően 4,5-5 m3 (1729 m3 / 365 nap). A kapott számlán kedvezményes áron kapott gáz mennyiséget az adott számlázási időszakra jutó napok száma és az egy napra jutó kedvezményes gázmennyiség szorzata adja. Az időszak végén a fenti elszámolás alapján tehát éves szinten 63 645 MJ, legalább 1729 m3 gáz biztosított kedvezményes áron.

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak kedvezményes ár fog szerepelni. Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor a legtöbb esetben lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán.

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az ügyfél éves elszámolási időszaka nem esik egybe a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti kedvezményes időszakkal, akkor az ügyfél éves elszámolási időszakában esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a következő éves elszámolási időszak során a szolgáltató figyelembe veszi.

Az alábbi grafikon egy 2000 m3/éves felhasználás esetén mutatja be a részszámlázás szerinti elszámolást:

Foldgaz grafikon 1

Forrás: MVM NEXT

Fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolás

A fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolás esetén diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás lehetséges.

A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató a lakossági ügyfelek átlagos fogyasztási adatai alapján nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás ritmusához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent. Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít.

A vegyes profilú jelleggörbe esetén a felhasználó a gázt vegyesen használja fűtésre, főzéshez és vízmelegítéshez. A fűtési jelleggörbét pedig akkor alkalmazza a szolgáltató, ha gázt a felhasználó csak fűtéshez használja. A gázfelhasználás szempontjából van egy harmadik csoport is, az ún. lineáris gázfelhasználási jellegű, ahol a gázt csak főzésre használják. A gázfelhasználási jelleget súlyozási kulcsnak hívják és az elosztó társaság tartja nyilván. Az ügyfél a saját súlyozási kulcsát az elosztó társasággal megkötött szerződésében találja meg.

A vegyes és a csak fűtési profilok között a jelleggörbék alapján havonta csupán néhány köbméter eltérés van, így ugyan a csak fűtési profil esetében a nyári hónapokban nincs kedvezményes földgázmennyiség, a téli hónapokban viszont többet lehet igénybe venni, mint vegyes felhasználás esetén.

A fogyasztási jelleggörbe alapján minden napra meghatározható a kedvezményes mennyiség mértéke.

A következő grafikon a vegyes profilú jelleggörbét mutatja:

Foldgaz grafikon 2

Forrás: MVM NEXT

A következő grafikon pedig a fűtési profilú jelleggörbét szemlélteti:

Foldgaz grafikon 3

Forrás: MVM NEXT

A számla kiállítása során a szolgáltató a jelleggörbe mellett figyelembe veszi a valódi hőmérsékleti adatokat is, amelyek még befolyásolják a jelleggörbe alapján igénybe vehető kedvezményes havi mennyiséget. A hőmérsékleti tényezőket azért kell figyelembe venni a szolgáltatónak, hogy a hidegebb napokon, amelyeken többet kell fűteni, magasabb kedvezményes mennyiség legyen igénybe vehető.

Összefoglalva, az éves kedvezményes mennyiség köbméterben számított egy hónapra eső részét a fogyasztási jelleggörbe, a valódi hőmérsékleti adatok (és a korrekciós tényező) határozzák meg.  Ennek megfelelően a nyári időszakban felhasznált alacsony mennyiség is meghaladhatja a jelleggörbe által meghatározott kedvezményes mennyiséget. Ugyanakkor a havi átlagos 144 m3 (1729 m3/ 12) kedvezményes mennyiség nem vész el, hanem átcsoportosításra kerül, így a fogyasztási jelleggörbe alapján éppen a fűtési szezonban lesz jelentősen magasabb a kedvezményesen felhasználható hőmennyiség. Lehet, hogy összességében az éves időszakra vonatkozóan a felhasználó fogyasztása a kedvezményes mennyiség alatt van, azonban egy-egy hónapban a fogyasztása mégis magasabb, mint a jelleggörbe alapján elszámolható kedvezményes mennyiség, így akkor a részszámlájában szerepelni fog lakossági piaci ár, ugyanakkor az időszak végén az elszámoló számlán ezt a mennyiséget a szolgáltató figyelembe veszi és visszafizeti az ügyfélnek.

Az alábbi grafikon egy 2000 m3 / év felhasználás esetén alkalmazott profilos elszámolást szemlélteti:

Foldgaz grafikon 4

Forrás: MVM NEXT

Számlakép

A lakossági földgáz számla kötelező tartalmi elemei tehát:

 • az elszámolt energia mennyisége m3-ben, a hőmennyiség MJ-ban (átváltás a fűtőértékkel és az ún. korrekciós tényezővel történik):
  • az ESZ lakossági I díjszabás (Ft/MJ)
  • az ESZ lakossági II díjszabás (Ft/MJ)
  • az ún. lakossági piaci árszabás (Ft/MJ) szerinti megbontásban
 • háztartási alapdíj Ft/hónap -ban
 • ÁFA

A lakossági fogyasztók esetében egy 2 100 m3 felhasználás esetén a korábbi és az új módszertan között 170 ezer Ft többlet költség jelentkezik.

Nagycsaládos kedvezmény

Azon lakossági felhasználók esetében, ahol a háztartásban 3 vagy annál több gyerek van, a kedvezményes földgáz vételezés szintje tovább növekszik az alábbiak szerint:

Foldgaz 1 tablazat 4

Jogszabályi háttér:
259/2022. (VII. 21.) Korm. Rendelet egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

217/2022. (VI. 17.) Korm. Rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról
281/2022. (VIII. 1.) Korm. Rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről
69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelete az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról
A Kormány 324/2022. (VIII. 23.) Korm. Rendelete az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról


A magyar és európai társadalomért érzett felelősségvállalásunk miatt született meg jelen cikksorozatunk, amely az alábbi témákat igyekszik érthetően bemutatni az energiaszektorban nem jártas olvasóknak, hogy átfogó képet kaphassanak az előttünk álló időszakról:

 1. cikk: Áramról és földgázról röviden
 2. cikk: A földgáz és árampiacok alakulása az elmúlt időszakban
 3. cikk: Egyetemes szolgáltatás és szabadpiac közötti különbség
 4. cikk: Áram lakossági szegmens
 5. cikk: Áram mikrovállalati és végső menedékes ellátásban
 6. cikk: Földgáz lakossági ellátásban
 7. cikk: Földgáz mikrovállalati és végső menedékes ellátásban
 8. cikk: Versenypiaci vételezés áramban és gázban
 9. cikk: Jelenlegi várható negatív hatások
 10. cikk: Javaslatok a kialakult helyzet kezelésére

 V Energy

A szerzőről

Vandrus Péter erősáramú villamosmérnök, közgazdász pályáját a hazai áram átviteli rendszerirányítónál kezdte közel két évtizeddel ezelőtt, majd villamos energia és földgáz nagykereskedelemmel foglalkozott, 2009 óta V-ENERGY Befektetési és Tanácsadó Kft. tulajdonos ügyvezetőjeként elsősorban külföldi és hazai energia társaságoknak nyújt szakmai támogatást és készít iparági elemzéseket.

Email
Print